חיפוש
מפעל הפיס KENO תוצאות הגרלת KENO

תוצאות הגרלת KENO

שלחהדפסאאאגודל טקסט:
#הגרלה מספרמתאריך/שעהעלו בגורל המספריםסה"כ זכיות
16767330/07/2014
13:30
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 17
 • 22
 • 24
 • 25
 • 33
 • 34
 • 38
 • 39
 • 41
 • 58
 • 65
49,764
26767230/07/2014
13:00
 • 02
 • 03
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 23
 • 25
 • 27
 • 33
 • 36
 • 45
 • 57
 • 60
 • 61
 • 67
108,076
36767130/07/2014
12:30
 • 03
 • 07
 • 13
 • 18
 • 25
 • 31
 • 37
 • 40
 • 41
 • 42
 • 49
 • 50
 • 51
 • 54
 • 58
 • 60
 • 61
37,103
46767030/07/2014
12:00
 • 05
 • 11
 • 17
 • 18
 • 19
 • 22
 • 24
 • 25
 • 31
 • 33
 • 36
 • 37
 • 39
 • 41
 • 57
 • 59
 • 63
56,484
56766930/07/2014
11:30
 • 04
 • 09
 • 13
 • 18
 • 20
 • 26
 • 32
 • 34
 • 42
 • 43
 • 50
 • 51
 • 54
 • 55
 • 57
 • 59
 • 61
27,453
66766830/07/2014
11:00
 • 03
 • 08
 • 09
 • 23
 • 31
 • 33
 • 37
 • 40
 • 47
 • 48
 • 51
 • 53
 • 54
 • 58
 • 59
 • 66
 • 68
35,043

הגרלת KENO הבאה בעוד

ימים
00
שעות
00
דקות
25

ההגרלה תתקיים ב-30/07/2014 בשעה 14:30

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.