חיפוש
מפעל הפיס KENO תוצאות הגרלת KENO

תוצאות הגרלת KENO

#הגרלה מספרמתאריך/שעהעלו בגורל המספריםסה"כ זכיות
19160919/10/2018
15:00
 • 01
 • 06
 • 07
 • 16
 • 19
 • 20
 • 24
 • 29
 • 31
 • 38
 • 39
 • 47
 • 52
 • 55
 • 56
 • 62
 • 63
81,026
29160819/10/2018
14:00
 • 07
 • 12
 • 16
 • 18
 • 24
 • 25
 • 30
 • 42
 • 47
 • 55
 • 56
 • 59
 • 60
 • 64
 • 65
 • 67
 • 69
81,283
39160719/10/2018
13:00
 • 07
 • 15
 • 16
 • 18
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 35
 • 41
 • 44
 • 45
 • 50
 • 58
 • 61
 • 67
 • 68
96,959
49160619/10/2018
12:00
 • 04
 • 05
 • 09
 • 14
 • 16
 • 25
 • 31
 • 34
 • 39
 • 40
 • 41
 • 46
 • 49
 • 56
 • 62
 • 63
 • 65
73,986
59160519/10/2018
11:00
 • 04
 • 05
 • 10
 • 11
 • 15
 • 24
 • 27
 • 31
 • 32
 • 33
 • 38
 • 41
 • 42
 • 44
 • 49
 • 57
 • 65
73,369
69160419/10/2018
10:00
 • 03
 • 05
 • 13
 • 20
 • 21
 • 32
 • 39
 • 41
 • 47
 • 51
 • 52
 • 58
 • 59
 • 60
 • 63
 • 67
 • 70
61,534
79160319/10/2018
09:00
 • 04
 • 09
 • 18
 • 22
 • 24
 • 25
 • 32
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 40
 • 51
 • 52
 • 56
 • 57
 • 59
45,269

הגרלת KENO הבאה בעוד

ימים
00
שעות
04
דקות
45

תתקיים ב-20/10/2018 בשעה 21:00

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.