חיפוש
מפעל הפיס לוטו הגרלת ה-EXTRA

הגרלת ה-EXTRA

ממלאים טופס לוטו (מכל סוג) ויכולים להשתתף בהגרלה מקבילה נוספת

 
המשתתפים בהגרלת הלוטו (כל סוגי הטפסים) זכאים להשתתף במקביל גם בהגרלת ה- EXTRA (בתשלום נוסף).
בהגרלת ה- EXTRA המחשב מגריל מספר אקראי בן 6 ספרות (כל ספרה יכולה לנוע בין 1 ל-7).
 
במקרים בהם תמצא התאמה בין 6 הספרות שעל- גבי הטופס, על-פי מיקומן וסדרן, לספרות שתעלנה בגורל, יזכה מחזיק הטופס ב- 60,000 ₪. 

עלות ההשתתפות בהגרלה קבועה ועומדת על 6 ₪.
 

EXTRAאיך משתתפים?
פשוט מסמנים "כן" בתוך תיבת האקסטרה המופיעה על גבי כל טופס לוטו.
בזמן משלוח הטופס המחשב יגריל מספר אקראי בן שש ספרות (כל סיפרה בין 1 ל-7) וידפיס אותו על גבי הטופס.
 

  • אם תמצא התאמה בין 6 הספרות שעל - גבי הטופס, על - פי מיקומן וסדרן, למספר שעלה בגורל,
    יזכה מחזיק הטופס ב- 60,000 ₪.
  • התאמה של 5 מספרים – יזכה ב-1,000 ₪
  • התאמה של 4 מספרים – יזכה ב-75 ₪
  • התאמה של 3 מספרים – יזכה ב-15 ₪
  • התאמה של 2 מספרים – יזכה ב-10 ₪
     

גם אם בחרתם שלא להשתתף בהגרלת ה-EXTRA המחשב יפיק מספר וידפיס אותו על גבי הטופס. במקרה זה לא תהיו זכאים לפרס.
 

בירור זכייה

ניתן להכניס למערכת רצף של 6 מספרים (כל ספרה יכולה לנוע בין 1 ל-7), לבחור טווח תאריכים או מספרי הגרלות ולגלות מיד - אם רצף המספרים (כולם או חלקם) עלו בגורל בהגרלת ה-EXTRA.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בשנה האחרונה881,928,856 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 16,671,136 זוכים

קישורים נוספים