חיפוש
מפעל הפיס לוטו לוטו - מחירים וסיכויי זכייה

לוטו - מחירים וסיכויי זכייה

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

מחירים וסיכויי זכייה

טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי סיכויי הזכייה בפרס הראשון בלוטו לפי סוגי טפסי הלוטו השונים.
המחיר המצוין אינו כולל השתתפות בהגרלת ה-EXTRA.

סוג טופס מס' טבלאות סיכויי זכייה מחיר לוטו* מחיר דאבל לוטו*
רגיל 2 1:8,136,744 5.8 11.6
רגיל 4 1:4,068,372 11.6 23.2
רגיל 6 1:2,712,248 17.4 34.8
רגיל 8 1:2,034,186 23.2 46.4
רגיל 10 1:1,627,349 29 58
רגיל 12 1:1,356,124 34.8
רגיל 14 1:1,162,392 40.6 -
שיטתי 8 28 1:581,196 81.2 162.4
שיטתי 6=5 32 1:508,547 92.8 185.6
שיטתי 9 84 1:193,732 243.6 487.2
שיטתי 10 210 1:77,493 609 1,218
שיטתי 11 462 1:35,224 1,339.80 2,679.60
שיטתי 12 924 1:17,612 2,679.60 5,359.20
שיטתי חזק 4 28 1:581,196 81.2 162.4
שיטתי חזק 5 35 1:464,957 101.5 203
שיטתי חזק 6 42 1:387,464 121.8 243.6
שיטתי חזק 7 49 1:332,112 142.1 284.2

 
 * ללא EXTRA
 

*
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בשנה האחרונה הוא785,303,993 

מספר הטפסים הזוכים בלוטו בכל הפרסים הינו15,051,073 זוכים