חיפוש
מפעל הפיס לוטו לוטו - מחירים וסיכויי זכייה

לוטו - מחירים וסיכויי זכייה

מחירים וסיכויי זכייה

טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי סיכויי הזכייה בפרס הראשון בלוטו לפי סוגי טפסי הלוטו השונים.
המחיר המצוין אינו כולל השתתפות בהגרלת ה-EXTRA.
 

סוג טופסמס' טבלאותסיכויי זכייהמחיר לוטו*מחיר דאבל לוטו*
רגיל21:8,136,7445.811.6
רגיל41:4,068,37211.623.2
רגיל61:2,712,24817.434.8
רגיל81:2,034,18623.246.4
רגיל101:1,627,3492958
רגיל121:1,356,12434.8
רגיל141:1,162,39240.6-
שיטתי 8281:581,19681.2162.4
שיטתי 6=5321:508,54792.8185.6
שיטתי 9841:193,732243.6487.2
שיטתי 102101:77,4936091,218
שיטתי 114621:35,2241,339.802,679.60
שיטתי 129241:17,6122,679.605,359.20
שיטתי חזק 4281:581,19681.2162.4
שיטתי חזק 5351:464,957101.5203
שיטתי חזק 6421:387,464121.8243.6
שיטתי חזק 7491:332,112142.1284.2

 
 * ללא EXTRA
 

*
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בשנה האחרונה881,928,856 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 16,671,136 זוכים