חיפוש
מפעל הפיס לוטו לוטו - מידע סטטיסטי

לוטו - מידע סטטיסטי

רוצים לדעת מהם המספרים החמים (אלה שעלו בגורל הכי הרבה פעמים) או מהם המספרים הלוהטים (אלה שעלו בגורל הכי מעט פעמים)?

פשוט הגדירו טווח זמן והמידע הדרוש לכם יוצג. כמו כן, תופתעו לגלות כמה מיליונרים חדשים נולדו בפרק זמן מסוים ובאילו הגרלות בדיוק זכו ובכמה...
 
מובן כי אין בהצגת המספרים משום המלצה שלנו לבחירה או הימנעות מבחירה של מספר זה או אחר ממספרי טבלת הלוטו.

**
מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
**
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחודש האחרון118,835,222 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 2,169,269 זוכים

מבנה הגרלת הלוטו

מבנה הגרלת הלוטו שונה מספר פעמים בעבר:

  • בין השנים 1993 - 7/2000 היה על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 49 מספרים.
  • בין השנים 7/2000 - 3/2004 היה על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 45  מספרים + אות אחת מתוך 5 אותיות.
  • בין השנים 3/2004 - 2/2009  היה על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 34 מספרים + מספר חזק אחד מתוך 10.
  • מ-28/2/2009 על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 37 מספרים + מספר חזק אחד מתוך 8 מספרים.
  • מ-15/5/2011 על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 37 מספרים + מספר חזק אחד מתוך 7 מספרים.