חיפוש
מפעל הפיס לוטו בירור זכייה לוטו

בירור זכייה לוטו

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

כדי לברר האם צירוף מספרים הניב זכייה, עליך לבחור תחילה בסוג הטופס, לסמן את המספרים שנבחרו בהתאם לסוג הטופס, לבחור טווח תאריכים או את מספר ההגרלה וללחוץ על כפתור בירור זכיות להצגת התוצאות.הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה הוא353,091,748 

מספר הטפסים הזוכים בלוטו בכל הפרסים הינו6,884,969 זוכים

הוראות לבדיקת טופס

  • בחרו תחילה בסוג הטופס
  • בטופס לוטו רגיל סמנו 6 מספרים בכל טבלה גדולה (בהתאם למספר הטבלאות שברצונכם לבדוק, כאשר יש לבדוק לפחות 2 טבלאות) ומספר אחד חזק (בטבלת המספר החזק מימין)
  • בטופס לוטו שיטתי או בדאבל לוטו שיטתי - סמנו בטבלה הגדולה 5/8/9/10/11/12 מספרים (בהתאם לסוג הטופס שנבחר) ומספר אחד חזק (בטבלת המספר החזק מימין)
  • בטופס לוטו שיטתי חזק או דאבל לוטו שיטתי חזק סמנו בטבלה הגדולה 7 מספרים לאחר מכן, סמנו מספרים בטבלת המספר החזק (בהתאם לסוג הטופס שנבחר 4/5/6/7/8)
  • בתחתית הטופס בחרו בטווח תאריכים או מספר הגרלה שברצונכם לבדוק
  • לסיום לחצו על כפתור "בירור זכייה"
*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.