חיפוש
מפעל הפיס לוטו בירור זכייה Extra

בירור זכייה Extra

משתתפי הגרלת הלוטו זכאים לבחור להשתתף בהגרלה נלווית (Extra) בעלות 6 ₪, באמצעות סימון האפשרות בטופס הלוטו

בעת משלוח הטופס המחשב מגריל מספר אקראי בן 6 ספרות. מספר זה אינו ניתן לבחירה והוא יכול לזכות בפרס גם עבור התאמה חלקית (עד לסכום של 60,000 ₪).

יש למלא רצף של שישה מספרים, כאשר כל מספר יכול לנוע בין 1 ל-7.

הגרלת לוטו הבאה בעוד

ימים
02
שעות
00
דקות
13

תתקיים ב-17/11/2018 בשעה 23:14

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחצי השנה האחרונה410,544,013 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 7,989,401 זוכים

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.