חיפוש
מפעל הפיס לוטו מכפלת פרסים בטפסי לוטו שיטתי

מכפלת פרסים בטפסי לוטו שיטתי

מכפלת פרסים בטופס לוטו שיטתי 6=5

היתרון של טופס זה הוא בכך שהמספר השישי מובטח. במקרה זה המחשב מספק אוטומטית את כל 32 הצירופים האפשריים למספרים שנבחרו. ניחוש נכון של 5 מספרים והמספר החזק מזכה בפרס הראשון בהגרלת הלוטו.
 

מס' ניחושים פרס 1  פרס 2 פרס 3 פרס 4 פרס 5 פרס 6 פרס 7 פרס 8
+5 1 - 31 - - - - -
5 - 1 - 31 - - - -
+4 - - 2 - 30 - - -
4 - - - 2 - 30 - -
+3 - - - - 3 - 29 -
3 - - - - - 3 - 29
+2 - - - - - - 4 -
2 - - - - - - - 4

מכפלת פרסים בטופס לוטו שיטתי (8-12)

טופס לוטו שיטתי מאפשר למלא יותר מצירוף אחד בטבלה בודדת, שלא כמו בטופס לוטו רגיל. בגלל ריבוי הצירופים, גם הפרסים המשניים בלוטו השיטתי גבוהים יותר מאשר בלוטו הרגיל. הטבלה הבאה מציגה את מכפלת הזכיות האפשריות בטפסי לוטו שיטתי 8, לוטו שיטתי 9, לוטו שיטתי 10, לוטו שיטתי 11 ו-לוטו שיטתי 12.
 

מס' ניחושים רמת פרס 8 9 10 11 12
+6 ראשון 1 1 1 1 1
שלישי 12 18 24 30 36
חמישי 15 45 90 150 225
שביעי - 20 80 200 400
6 שני 1 1 1 1 1
רביעי 12 18 24 30 36
שישי 15 45 90 150 225
שמיני - 20 80 200 400
+5 שלישי 3 4 5 6 7
חמישי 15 30 50 75 105
שביעי 10 40 100 200 350
5 רביעי 3 4 5 6 7
שישי 15 30 50 75 105
שמיני 10 40 100 200 350
+4 חמישי 6 10 15 21 28
שביעי 16 40 80 140 224
4 שישי 6 10 15 21 28
שמיני 16 40 80 140 224
+3 שביעי 10 20 35 56 84
3 שמיני 10 20 35 56 84

מכפלת פרסים בטופס לוטו שיטתי חזק (4-8)

טופס שיטתי חזק מאפשר למלא יותר מספרים חזקים ובכך להגדיל את הסיכוי לזכייה בפרס הראשון. הסיכויים לנחש את המספר החזק בטופס שיטתי חזק  נעים בין  100%-50%, בהתאם לסוג הטופס שנבחר.
 

מס' ניחושים רמת פרס שיטתי 4+7 שיטתי 5+7 שיטתי 6+7 שיטתי 7+7 שיטתי 8+7
+6 ראשון 1 1 1 1 1
שני 3 4 5 6 7
שלישי 6 6 6 6 6
רביעי 18 24 30 36 42
6 שני 4 5 6 7 -
רביעי 24 30 36 42 -
+5 שלישי 2 2 2 2 2
רביעי 6 8 10 12 14
חמישי 5 5 5 5 5
שישי 15 20 25 30 35
5 רביעי 8 10 12 14 -
שישי 20 25 30 35 -
+4 חמישי 3 3 3 3 3
שישי 9 12 15 18 21
שביעי 4 4 4 4 4
שמיני 12 16 20 24 28
4 שישי 12 15 18 21 -
שמיני 16 20 24 28 -
+3 שביעי 4 4 4 4 4
שמיני 12 16 20 24 28
3 שמיני 16 20 24 28 -