חיפוש
מפעל הפיס לוטו תוצאות הגרלת מבצע לוטו קיץ 2013 - לוטוגוסט הלוהט

תוצאות הגרלת מבצע לוטו קיץ 2013 - לוטוגוסט הלוהט

הגרלה מס' 1 
18/8/2013
מס' הגרלת לוטו:
2504/13
הגרלה מס' 2 
21/8/2013
מס' הגרלת לוטו:
2505/13
הגרלה מס' 3
25/8/2013
מס' הגרלת לוטו:
2506/13
הגרלה מס' 4
28/8/2013
מס' הגרלת לוטו:
2507/13
 הגרלה מס' 5
1/9/2013
מס' הגרלת לוטו:
2508/13
 הגרלה מס' 6
4/9/2013
מס' הגרלת לוטו:
2509/13
הגרלה מס' 7
9/9/2013
מס' הגרלת לוטו:
2510/13
הגרלה מס' 8 
11/9/2013
מס' הגרלת לוטו:
2511/13
 הגרלה מס' 9
16/9/2013
מס' הגרלת לוטו:
2512/13
20959 9592 46518 26408 1671229898 11082 19162 65173
 57537 54533 108699 71496 10787413631615637 57593 141553
 93593 83900 111018 71703 15373117418035253 82236 168243
 110028 97923 209378 89847 21144718773858779 87985 169843
 173555 111868 210678 119722 22456718929067109 95887 180066
 212408 148825 224574 189111 25466624534994599  125435 182376
 237721 153633 234215 234832 314745384161104615 170338 195070
 268725 184168 285828 250659 393995416357110043 178366 250057
 288747 184824 343349 266168 408297425609132734 189102 298836
 293526 310895 374496 412565 424100429487182294 197590 300068
תוקף
מימוש
השובר
19/2/1422/2/1426/2/141/3/145/3/148/3/1413/3/1415/3/1420/3/14

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.