חיפוש
מפעל הפיס לוטו הדמיית הגרלה - לוטו

הדמיית הגרלה - לוטו

*
ההדמיה של ההגרלה הינה לצורכי המחשה בלבד ואיננה הגרלה אמיתית. מופע ה"זכיות" שונה מהגרלת אמת, ה"תוצאה" היא מיידית והיא אינה מזכה את השחקן בפרס כלשהו.