חיפוש
מפעל הפיס לוטו כיצד ממלאים טופס לוטו

כיצד ממלאים טופס לוטו

*
מילוי טופס ההגרלה (סימולטור מילוי הטפסים) מוצג לצורכי הסבר והמחשה בלבד, ואין בהדמיה זו כדי להקנות זכות להשתתפות בהגרלה, זכות לזכות בפרס או כל ערך ותוקף אחר.