חיפוש
מפעל הפיס לוטו תוצאות הגרלת הלוטו וה-Extra

תוצאות הגרלת הלוטו וה-Extra

תוצאות הגרלה מס' 2954

לתאריך 04/11/2017 | 23:14
 • 6
 • 8
 • 24
 • 28
 • 30
 • 35
המספר החזק:5
טבלת זכיות:
מספר ניחושים
כמות זכיותפרסים ב-₪
6+/6+00
6/6+ 00
5+/6+159,288
5/6+ 65775
4+/6+632142
4/6+ 3,06159
3+/6+8,04236
3/6+ 43,23910
טבלת זכיות דאבל לוטו:
מספר ניחושים
כמות זכיותפרסים ב-₪
6+/6+120,000,000
6/6+ 00
5+/6+118,576
5/6+ 321,550
4+/6+297284
4/6+ 1,576118
3+/6+4,21672
3/6+ 22,41520

תוצאות הגרלת extra מס' 2954

לתאריך 04/11/2017 | 23:14
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 3
טבלת זכיות:
מספר ניחושים מתוך 6כמות זכיותפרסים ב-₪
6/6160,000
5/6301,000
4/648075
3/63,98315
2/617,81510

גובה הפרסים בהגרלה מספר 2954

סכום הפרס הראשון בהגרלה זו עמד על 10,000,000 ₪ ובדאבל לוטו עד 20,000,000 ₪
סכום הפרס השני בהגרלה זו עמד על 1,000,000 ₪ ובדאבל לוטו עד 2,000,000 ₪
סך כל הפרסים שחולקו בהגרלה זו היה: 22,636,179 ₪

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחודש האחרון47,001,966 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 1,166,789 זוכים

קובץ תוצאות ההגרלה

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.