חיפוש
מפעל הפיס לוטו תוצאות הגרלת הלוטו וה-Extra

תוצאות הגרלת הלוטו וה-Extra

תוצאות הגרלה מס' 2971

לתאריך 28/12/2017 | 23:14
 • 6
 • 7
 • 8
 • 17
 • 18
 • 29
המספר החזק:1
טבלת זכיות:
מספר ניחושים
כמות זכיותפרסים ב-₪
6+/6+00
6/6+ 00
5+/6+193,376
5/6+ 169316
4+/6+704109
4/6+ 4,21840
3+/6+7,79834
3/6+ 52,29810
טבלת זכיות דאבל לוטו:
מספר ניחושים
כמות זכיותפרסים ב-₪
6+/6+00
6/6+ 00
5+/6+126,752
5/6+ 61632
4+/6+382218
4/6+ 2,10580
3+/6+4,12668
3/6+ 25,71920

תוצאות הגרלת extra מס' 2971

לתאריך 28/12/2017 | 23:14
 • 2
 • 5
 • 1
 • 5
 • 5
 • 4
טבלת זכיות:
מספר ניחושים מתוך 6כמות זכיותפרסים ב-₪
6/600
5/6391,000
4/648475
3/63,81315
2/616,99010

גובה הפרסים בהגרלה מספר 2971

סכום הפרס הראשון בהגרלה זו עמד על 7,000,000 ₪ ובדאבל לוטו עד 14,000,000 ₪
סכום הפרס השני בהגרלה זו עמד על 1,000,000 ₪ ובדאבל לוטו עד 2,000,000 ₪
סך כל הפרסים שחולקו בהגרלה זו היה: 2,619,711 ₪

הידעת?

סכום הזכייה המצטבר בחודש האחרון118,166,420 

מספר הצירופים הזוכים בכל הפרסים 2,130,732 זוכים

קובץ תוצאות ההגרלה

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
*
בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.