חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו

תאריך פרסום:
01/04/2014

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 2570/14 - 2573/14

 
א. מפעל הפיס מודיע בזה, כי בהתאם לסעיפים  23, 24 ו-25  לתכנית "לוטו" 2011 אשר פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8.5.11 -  יוגדלו פרסי המשנה החל מהגרלת הלוטו מספר 2570/14  שתתקיים במוצ"ש,  5.4.2014 ועד להגרלת הלוטו שמספרה 2573/14  אשר תתקיים ביום ד', 16.4.2014 (הגרלות בונוס) וחלוקת הפרסים בהגרלות הנ"ל יתבצעו באופן הבא:

  1. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת  הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס הרביעי בהגרלה - 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס החמישי בהגרלה - 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס השישי בהגרלה - 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השביעי בהגרלה - 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השמיני - סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.

ב. לא יחול שינוי בשיעור הפרס הראשון והפרס השני.
 

ג. השינוי כמפורט בסעיף א' לעיל  יישאר בתוקף עד הגרלה מספר 2573/14 שתיערך ביום ד',  16.4.2014.
 

מנכ"ל
אלי דדון