חיפוש
מפעל הפיס חדשות נציג הפיס נבחר למבקר הפנים של ארגון ה-EL

נציג הפיס נבחר למבקר הפנים של ארגון ה-EL

תאריך פרסום:
01/07/2018

רו"ח דב קרומר, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של מפעל הפיס נבחר פעם רביעית ברציפות, למבקר הפנים של ארגון הלוטו האירופאי

רו"ח דב קרומר, נבחר לתפקיד מבקר הפנים, באסיפה הכללית של הכנס השנתי של ארגון ה- EL שהתקיים בשבוע שעבר בפראג.

ארגון הלוטו האירופאי ה EL-כולל 70 ארגוני הגרלות ומשחקים חוקיים באירופה, שהוקם לקידום מוצרים, רעיונות, מידע, חקיקה וטכנולוגיה בתחום ההגרלות וההימורים המוסדרים.

חברי הארגון מחויבים לפעול על פי אמות מידה אתיים כלל אירופאים. רו"ח קרומר משמש בתפקידו זה בארגון, משנת 2013 יחד עם מנכ"ל מפעל ההגרלות הקפריסאי. במסגרת תפקידו, הוא מבקר את הדוחות הכספיים, התקציב ואת תקינות הפעילות של הארגון.

במהלך ישיבת האסיפה הכללית הציג רו"ח קרומר את התוצאות הכספיות של הארגון לשנת 2017 ואת ממצאי דו"ח הביקורת שערך בביקורו במשרדי הארגון בלוזן.

הבחירה ברו"ח קרומר, מהווה הצהרת תמיכה והערכה של הנהלת הארגון וחבריו במקצועיות הניהול של מפעל הפיס הישראלי.

בתמונה : רו''ח דב קרומר עם סטברוס מיכאל מנכ''ל מפעל ההגרלות של קפריסין.
בתמונה: רו"ח דב קרומר (מימין) עם סטברוס מיכאל מנכ"ל מפעל ההגרלות של קפריסין.