חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

תאריך פרסום:
04/11/2018

תוכנית להפעלת פיס 777 על גבי מסכים ("הגרלת הקינו")

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 37 לתוכנית ההגרלה פיס 777 "2005" שפורסמה בילקוט פרסומים מספר 5400 מיום 31/05/2005, לרבות תיקוניה שפורסמו, (להלן: "תכנית ההגרלה") ולפרק ז' לתכנית ההגרלה הנוגעת להגרלת הקינו כדלקמן:

  • החל מיום 23/11/2018 תופסק לחלוטין הפעלת הגרלת הקינו ומכירת כרטיסי השתתפות להגרלת הקינו.
  • החל מיום 11/11/2018 תופסק מכירת טפסים רב הגרלתיים להגרלת הקינו.
  • זכיות בהגרלת הקינו ניתן יהיה לפדות בהתאם למועד הנקוב על גבי כרטיסי ההשתתפות שנרכשו.
  • כל יתר ההגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס ימשיכו להתקיים כרגיל.

לוגו KENO