חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינוי מבנה סל הפרסים

שינוי מבנה סל הפרסים

תאריך פרסום:
07/09/2010

תכנית הגרלה ל"מנוי פיס" 2008. שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2010.
שינוי מס' 27

 
מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 38 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5788 מיום 26.3.2008 בעמ' 2488 ["התכנית המקורית"] כפי ששונתה מאז ועד היום, על שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים  ספטמבר - אוקטובר  2010 הכול כמפורט להלן:

 1. שינוי סל הפרסים לחודש ספטמבר 2010
  בחודש ספטמבר 2010 יועלו בגורל הפרסים הבאים:
  1. העלאתם בגורל של הפרסים הראשון עד השביעי, תבוצע באותה מתכונת לפי "סל הפרסים הקבוע" (כולל מספר הכרטיסים הזוכים, סכומי הפרסים, ושיטת המשיכות, כמפורט בתכנית המקורית, בנספח א', סעיף 4).
  2. בפרס השמיני בחודש ספטמבר מהגרלה 42/2010 שתתקיים ביום 12.9.2010 ועד הגרלה 44/2010 שתתקיים ביום 21.9.2010 יועלה בגורל פרס בסכום של 11 ₪ וזאת ע"י העלאתם בגורל של ספרה אחת בשתי משיכות (בשני שלבי משנה לגבי הספרות מ- 0 עד 4 ואח"כ מ- 5 עד 9).
  3. בהגרלה החמישית של חודש ספטמבר מס' 45/2010 שתתקיים בתאריך 28.9.2010 יועלה בגורל פרס בסכום של 11 ₪ וזאת ע"י העלאתם בגורל של ספרה אחת ב – 4 משיכות (בשני שלבי משנה לגבי הספרות מ- 0 עד 4,  שתי משיכות ואח"כ מ- 5 עד 9, שתי משיכות נוספות).
 2. שינוי סל הפרסים מחודש אוקטובר 2010 
  מחודש אוקטובר 2010 יועלו בגורל הפרסים הבאים:
  1. העלאתם בגורל של הפרסים הראשון עד השביעי, תבוצע באותה מתכונת לפי "סל  הפרסים הקבוע" (כולל מספר הכרטיסים הזוכים, סכומי הפרסים, ושיטת המשיכות, כמפורט בתכנית המקורית, בנספח א', סעיף 4).
  2. בפרס השמיני החל מחודש אוקטובר מהגרלה 46/2010 שתתקיים ביום.7.10.2010 יועלה בגורל בכל הגרלה שבועית פרס בסכום של 11 ₪ וזאת ע"י העלאתם בגורל של ספרה אחת בשתי משיכות (בשני שלבי משנה לגבי הספרות מ- 0 עד 4 ואח"כ מ- 5 עד 9).
 3. תחילת תוקף
  השינויים לפי סעיף 1 ייכנסו לתוקפם ביום 7/9/10, וכל אחד מהם יישאר בתוקפו עד תום החודש הנקוב בראש הסעיף.
   
  מובהר בזה, כי השינויים לפי סעיף 2 הנ"ל ייכנסו לתוקפם ביום 1.10.2010 ואילך ויחליפו את סל הפרסים שפורסמה בילקוט הפרסומים  5788 לעיל.
   

שאול סוטניק
מנהל כללי