חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה למשתתפי הגרלת הלוטו מס' (13)2474

הודעה למשתתפי הגרלת הלוטו מס' (13)2474

תאריך פרסום:
10/05/2013

א. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8.5.11 בעמוד 4100 ["התכנית החדשה"], כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת הלוטו מספר (13) 2473 יחולקו הפרסים (בהגרלת הלוטו הבאה ("הגרלת הבונוס" )מספר (13)2474 שתתקיים במוצ"ש בתאריך ה-4.5.13 - בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן:

  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 28 מיליון ₪ ועד 56 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השלישי בהגרלה –2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס הרביעי בהגרלה –1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס החמישי בהגרלה –2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השישי בהגרלה –6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השביעי בהגרלה- 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השמיני- סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.

ב. השינוי כמפורט בסעיף א' לעיל יישאר בתוקף עד אשר יימצא זוכה בפרס הראשון בלוטו או בדאבל לוטו.
 
ג. לפרס השני בהגרלה זו בלבד יתווסף סכום של 500,000 ₪ כך שהפרס השני בהגרלה יעמוד על סך של 1 מיליון ₪ בלוטו ועד 2 מיליון ₪ בדאבל לוטו. ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 

אלי דדון
מנכ"ל