חיפוש
מפעל הפיס חדשות מפעל הפיס יעניק השנה 650 מלגות לימודים נוספות

מפעל הפיס יעניק השנה 650 מלגות לימודים נוספות

תאריך פרסום:
13/01/2013

מפעל הפיס יעניק השנה 650 מלגות לימודים נוספות בסך 6.5 מיליון ₪, אשר יתווספו ל- 450 מלגות החד שנתיות שהוענקו בתחילת שנת 2012 ול-1,400 מלגות הלימודים המלאות בסך 42 מיליון ₪ שהעניק הפיס לפני כחודש.

 
המלגה חד שנתית הינה בסך של 10,000 ₪ ותוענק לכלל הסטודנטים, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה במהלך כל אחת משנות הלימוד וכל אחד מהסמסטרים וזאת על מנת לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים אחת לרבות סטודנט שכבר החל לימודיו.

 
ההרשמה תחל ב- 20.1.2013 בשעה 12:00 ותסתיים ב- 27.1.2013 בשעה 12:00

 

650 המלגות הנוספות ישרתו מס' מטרות עיקריות:

  • הרחבת מספר מקבלי המלגות מכל הסוגים באופן שאינו מקטין את מספר המלגות המלאות.
  • הענקת האפשרות לכלול אוכלוסיות נוספות שעד כה לא נמצאו זכאיות לקבלת מלגה כמו: סטודנטים לתואר ראשון שאינם שנה ראשונה, סטודנטים שמתחילים ללמוד בסמסטר אביב וצעירים ומבוגרים כאחד, קידום מקצועות שתקופת הלימודים שלהם עולה על 3 שנים (כגון: הנדסה,רפואה וכדומה) ועזרה ליותר סטודנטים בהשלמת לימודיהם.
     

חלק מהותי של פרויקט מלגות הפיס הינו הקניית ערכים חברתיים של נתינה לקהילה, לכן בדומה לתנאי קבלת המלגות השנתיות הקבועות, קבלת המלגות החד פעמיות על סך 10,000 ש"ח במסלול החדש מחייבת גם היא כל סטודנט המקבל מלגה לתרום לקהילה 4 שעות שבועיות בהתאם לנוהלי המלגה.
 

במשך עשרות שנים פועל מפעל הפיס בהתאם לצרכי השעה של מדינת ישראל ותושביה ומסייע רבות לצמצום הפערים החברתיים בישראל. במסגרת זאת, משקיע מפעל הפיס משאבים רבים בתחום החינוך בישראל, מתוך ראיה כי החינוך מהווה חלק בלתי נפרד מיכולת העמידה והאיתנות של מדינת ישראל וככזה, יש להעניק לו עדיפות עליונה. בשנת 2006 יזם מפעל הפיס את פרויקט "מלגות פיס להשכלה ‏גבוהה" במסגרתו מוענקות מלגות לימודים להשכלה גבוהה, ‏לסטודנטים שידם אינה משגת לממן לימודים אקדמיים עד כה הוענקו 9,850 מלגות בסך כולל של 270 מיליון ₪ .