חיפוש
מפעל הפיס חדשות עדכון מועדי הגרלות בחודשים מרץ-מאי 2018

עדכון מועדי הגרלות בחודשים מרץ-מאי 2018

תאריך פרסום:
28/03/2018

מפעל הפיס מודיע בזאת על עדכון מועדי הגרלות בחודשים מרץ-מאי 2018


אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב פסח 30/3/18שישיצ'אנס10:0037379
12:0037380
14:0037381
12313:055444
פיס 77713:309153
קינו09:00 – 14:00 מידי שעה
מוצאי חג31/3/18מוצ"שההגרלות תתקיימנה כסדרן
ערב חג שני פסח5/4/18חמישיצ'אנס10:0037412
12:0037413
14:0037414
16:00מבוטל
18:00מבוטל
20:00מבוטל
22:00מבוטל
12313:05 (במקום 21:00)5450
פיס 777 13:309163
19:30מבוטל
קינו09:00 – 14:00 מידי שעה
מנוי פיס10:3016/2018
מוצאי חג שני6/4/18שישילא יתקיימו הגרלות
7/4/18מוצ"שלוטוההגרלה תדחה ליום ראשון ה-8/4/18
8/4/18ראשוןלוטו23:253003
ערב יום השואה11/4/18רביעיצ'אנס10:0037438
12:0037439
14:0037440
16:0037441
18:00מבוטל
20:00מבוטל
22:00מבוטל
12313:05 (במקום 21:00)5455
פיס 77713:309171
16:00 (במקום 19:30)9172
קינו09:00 – 16:00 מידי שעה
יום השואה12/4/18חמישיצ'אנס10:00מבוטל
12:00מבוטל
14:00מבוטל
16:00מבוטל
18:00מבוטל
21:30 (במקום 20:00)37442
23:30 (במקום 22:00)37443
12322:28 (במקום 21:00)5456
פיס 77713:30מבוטל
22:25 (במקום 19:30)9173
קינו21:00 – 22:30 מידי חצי שעה
מנוי פיסהגרלה מס' 17/2018 תדחה ליום ראשון ה-15/4/18
15/4/18ראשוןמנוי פיס 10:3017/2018
16/4/18שנילוטו23:143006
ערב יום הזיכרון17/4/18שלישיצ'אנס10:0037463
12:0037464
14:0037465
16:0037466
18:00מבוטל
20:00מבוטל
22:00מבוטל
12313:05 (במקום 21:00)5461
פיס 77713:309180
16:00 (במקום 19:30)9181
קינו09:00 – 16:00 מידי שעה
לוטוהגרלת לוטו מס' 3006 הוקדמה ליום שני ה-16/4/18
יום הזיכרון
וערב יום העצמאות
18/4/18רביעיצ'אנס10:00מבוטל
12:00מבוטל
14:00מבוטל
16:00מבוטל
18:00מבוטל
21:30 (במקום 20:00)37467
23:30 (במקום 22:00)37468
12322:28 (במקום 21:00)5462
פיס 77713:30מבוטל
22:25 (במקום 19:30)9182
קינו21:00 – 22:30 מידי חצי שעה
יום העצמאות19/4/18חמישיצ'אנס10:00מבוטל
12:00מבוטל
14:00מבוטל
16:00מבוטל
18:00מבוטל
21:30 (במקום 20:00)37469
23:30 (במקום 22:00)37470
12322:28 (במקום 21:00)5463
פיס 77713:30מבוטל
22:25 (במקום 19:30)9183
קינו21:00 – 22:30 מידי חצי שעה
מנוי פיסהגרלה מס' 18/2018 תדחה ליום ראשון ה-22/4/18
22/4/18ראשוןמנוי פיס10:3018/2018
ערב חג השבועות19/5/18מוצ"שלא יתקיימו הגרלות
לוטוהגרלה מס' 3017 תדחה ליום ראשון ה-20/5/18
מוצאי חג השבועות 20/5/18ראשוןצ'אנס10:00מבוטל
12:00מבוטל
14:00מבוטל
16:00מבוטל
18:00מבוטל
21:30 (במקום 20:00)37634
23:30 (במקום 22:00)37635
12322:285493
פיס 77713:30מבוטל
22:25 (במקום 19:30)9233
קינו14:00 - 20:00מבוטל
21:0090560
22:0090561
23:0090562
לוטו23:253017