חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה למשתתפי הגרלת 123

הודעה למשתתפי הגרלת 123

תאריך פרסום:
16/09/2015

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהתאם להסכם הפשרה בת.צ. 35561-11-10 ונדר נ' מפעל הפיס, ת.צ. 39709-03-12 ביטון נ' מפעל הפיס ות.צ. 25624-04-13 הברא אנטון נ' מפעל הפיס, ביום 17.9.15, תבוטל הגרלת 123 משולב ובהתאם החל מיום 17.9.2015 לא ימכרו כרטיסי השתתפות של הגרלת 123 משולב. אין שינוי בהגרלת 123 רגיל.