חיפוש
מפעל הפיס חדשות הוספת הגרלות לוטו בשנת 2018

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2018

תאריך פרסום:
21/12/2017

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2018 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017

 
ההגרלות הנוספות תתקיימנה בימי חמישי בתאריכים הבאים:

 • 04/01/18
 • 01/02/18
 • 08/03/18
 • 26/04/18
 • 10/05/18
 • 07/06/18
 • 21/06/18
 • 05/07/18
 • 02/08/18
 • 06/09/18
 • 04/10/18
 • 01/11/18
 • 13/12/18
 • 27/12/18

 
הגרלות אלו יתקיימו בנוסף להגרלות הלוטו המתקיימות בימי שלישי ובמוצ"ש.
 
כרטיסי השתתפות רב הגרלתיים שנרכשו מבעוד מועד ישתתפו בסדר עוקב בהגרלות הנוספות הנזכרות לעיל.