חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינויים במועדי הגרלות בחודשים אפריל-מאי 2017

שינויים במועדי הגרלות בחודשים אפריל-מאי 2017

תאריך פרסום:
23/03/2017

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בחודשים אפריל-מאי 2017

 

אירוע

תאריך

יום

מוצר

שעת הגרלה

מס' הגרלה

ערב פסח10.4.17שניצ'אנס10:0035436
12:0035437
14:0035438
16:00 – 22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005092
פיס 77713:308562
19:30בוטל
מוצאי חג11.4.17שלישיצ'אנס10:00 – 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035439
23:00 במקום 22:0035440
12323:00 במקום 21:005093
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308563
לוטוהגרלה מס' 2887 תדחה ליום רביעי 12.4.17 בשעה 22:55
 12.4.17רביעילוטו22:552887
ערב חג שני16.4.17ראשוןצ'אנס10:0035460
12:0035461
14:0035462
16:00 – 22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005098
פיס 77713:308570
19:30בוטל
מוצאי חג שני17.4.17שניצ'אנס10:00 - 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035463
23:00 במקום 22:0035464
12323:00 במקום 21:005099
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308571
ערב יום השואה23.4.17ראשוןצ'אנס10:0035491
12:0035492
14:0035493
16:0035494
18:00 - 22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005105
פיס 77713:308580
16:00 במקום 19:308581
יום השואה24.4.17שניצ'אנס10:00 - 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035495
23:00 במקום 22:0035496
12323:00 במקום 21:005106
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308582
ערב יום הזיכרון30.4.17ראשוןצ'אנס10:0035523
12:0035524
14:0035525
16:0035526
18:00 - 22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005112
פיס 77713:308591
16:00 במקום 19:308592
יום הזיכרון
וערב יום העצמאות
1.5.17שניצ'אנס10:00 - 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035527
23:00 במקום 22:0035528
12323:00 במקום 21:005113
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308593
יום העצמאות2.5.17שלישיצ'אנס10:00 - 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035529
23:00 במקום 22:0035530
12323:00 במקום 21:005114
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308594
לוטוהגרלה מס' 2893 תדחה ליום רביעי 3.5.17 בשעה 22:55
 3.5.17רביעילוטו22:552893
ערב שבועות30.5.17שלישיצ'אנס10:0035684
12:0035685
14:0035686
16:00 - 22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005142
פיס 77713:308641
19:30בוטל
לוטוהגרלה מס' 2902 תדחה ליום רביעי 31.5.17 בשעה 22:55
מוצאי חג השבועות31.5.17רביעיצ'אנס10:00 - 18:00בוטל
21:00 במקום 20:0035687
23:00 במקום 22:0035688
12323:00 במקום 21:005143
פיס 77713:30בוטל
23:00 במקום 19:308642
 31.5.17רביעילוטו22:552902