חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינויים במועדי הגרלות בחגי תשרי

שינויים במועדי הגרלות בחגי תשרי

תאריך פרסום:
04/09/2018

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת חגי תשרי תשע"ט

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב חג ראש השנה9.9.18ראשוןצ'אנס10:0038267
12:0038268
14:0038269
16:00בוטל
18:00בוטל
20:00בוטל
22:00בוטל 
12313:05 במקום 21:005604
פיס 77713:309423
19:30בוטל 
קינו9:00 - 14:00 (אחת לשעה)מתקיים
15:00בוטל
ראש השנה10.9.18שניאין הגרלות
מוצאי ראש השנה11.9.18שלישיצ'אנס10:00בוטל
12:00בוטל
14:00בוטל
16:00בוטל
18:00בוטל
21:30 במקום 20:0038270
23:30 במקום 22:0038271
12322:28 במקום 21:005605
פיס 77713:30בוטל
22:25 במקום 19:309424
קינו21:00
22:00
23:00
לוטוהגרלה מס' 3055 תדחה ליום רביעי 12.19.18 
לוטו12.9.18רביעילוטו23:153055
17.9.18שנילוטוהקדמת הגרלת לוטו מס' 3057 בשעה 23:15  3057
ערב יום כיפור18.9.18שלישיצ'אנס10:0038305
12:00בוטל
14:00בוטל
16:00בוטל
18:00בוטל
20:00בוטל
22:00בוטל
12311:05 במקום 13:055612
פיס 77711:30 במקום 13:309435
קינו9:00 - 11:00מתקיים
12:00-  15:00בוטל
מוצאי כיפור19.9.18רביעיצ'אנס10:00בוטל
12:00בוטל
14:00בוטל
16:00בוטל
18:00בוטל
21:30 במקום 20:0038306
23:30 במקום 22:0038307
12322:28 במקום 21:005613
פיס 77722:25 במקום 19:309436
קינו21:00
22:00
23:00
ערב חג סוכות23.9.18ראשוןצ'אנס10:0038320
12:0038321
14:0038322
16:00בוטל
18:00בוטל
20:00בוטל
22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005617
פיס 77713:309441
19:30בוטל
קינו 9:00 - 14:00 (אחת לשעה)מתקיים
15:00בוטל
מוצאי חג סוכות ראשון24.9.18שניצ'אנס10:00בוטל
12:00בוטל
14:00בוטל
16:00בוטל
18:00בוטל
21:30 במקום 20:0038323
23:30 במקום 22:0038324
12322:28 במקום 21:005618
פיס 77713:30בוטל
22:25 במקום 19:309442
קינו21:00
22:00
23:00
ערב חג שני סוכות30.9.18ראשוןצ'אנס10:0038351
12:0038352
14:0038353
16:00בוטל
18:00בוטל
20:00בוטל
22:00בוטל
12313:05 במקום 21:005624
פיס 77713:309451
19:30בוטל
קינו 9:00- 14:00 (אחת לשעה)מתקיים
15:00בוטל
מוצאי חג סוכות שני1.10.18שניצ'אנס10:00בוטל
12:00בוטל
14:00בוטל
16:00בוטל
18:00בוטל
21:30 במקום 20:0038354
23:30 במקום 22:0038355
12322:28 במקום 21:005625
פיס 77713:30בוטל
22:25 במקום 19:309452
קינו21:00
22:00
23:00