חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינויים במועדי הגרלות בתקופת חגי תשרי תשע"ז

שינויים במועדי הגרלות בתקופת חגי תשרי תשע"ז

תאריך פרסום:
25/09/2016

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות השונות לאורך לחודש אוקטובר 2016


אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב חג
ראש השנה
2.10.16ראשוןצ'אנס10:0034394
12:0034395
14:0034396
12313:05 במקום 21:004903
פיס 77713:308246
קינו8:00-14:30מידי חצי שעה
ראש השנה3.10.16שני

לא מתקיימות הגרלות

מוצאי
ראש השנה
4.10.16שלישיצ'אנס21:0034397
23:0034398
12323:004904
פיס 77723:008247
קינו21:00-24:00מידי חצי שעה 
לוטוהגרלת לוטו מס' 2831  תדחה ליום רביעי 5.10.16
 5.10.16רביעילוטו22:552831
 10.10.16שנילוטו22:55 (הקדמת הגרלת לוטו במקום 11.10.16)2833
ערב
יום כיפור
11.10.16שלישיצ'אנס10:0034432
12311:05 במקום 21:004911
פיס 77711:30 במקום 13:308258
קינו08:00-12:00מידי חצי שעה 
מוצאי כיפור12.10.16רביעיצ'אנס21:0034433
23:0034434
12323:004912
פיס 777 23:008259
קינו21:00-24:00מידי חצי שעה
ערב חג סוכות16.10.16ראשוןצ'אנס10:0034447
12:0034448
14:0034449
12313:05 במקום 21:004916
פיס 77713:308264
קינו8:00-14:30מידי חצי שעה
מוצאי חג
סוכות ראשון
17.10.16שניצ'אנס21:0034450
23:0034451
12323:004917
פיס 77723:008265
קינו21:00-24:00מידי חצי שעה
ערב חג
שני סוכות
23.10.16ראשוןצ'אנס10:0034478
12:0034479
14:0034480
12313:05 במקום 21:004923
פיס 77713:308274
קינו8:00-14:30מידי חצי שעה
מוצאי חג
סוכות שני
24.10.16שניצ'אנס21:0034481
23:0034482
12323:004924
פיס 77723:008275
קינו21:00-24:00מידי חצי שעה