חיפוש
מפעל הפיס חדשות החזרת כופלי הפרס בהגרלת 123

החזרת כופלי הפרס בהגרלת 123

תאריך פרסום:
25/08/2015

בהמשך להודעת מפעל הפיס מיום 9.8.2015, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מיום 26.8.15 יוחזרו כופלי הפרס בהגרלת 123 רגיל ומשולב לשיעורם המקורי, כפי שנקבע בתוכנית ההגרלה המפורסמת באתר האינטרנט של מפעל הפיס ובילקוט הפרסומים.
 

בהגרלת 123 משולב:

  • עבור ניחוש נכון של 3 מספרים בסדר המדוייק מכפיל הפרס יעמוד על פי 100
  • עבור ניחוש נכון של 3 מספרים בסדר אחר מכפיל הפרס יעמוד על פי 25
  • עבור ניחוש נכון של 2 מספרים בסדר המדוייק מכפיל הפרס יעמוד על פי 5
  • עבור ניחוש נכון של מספר אחד בסדר המדוייק מכפיל הפרס יעמוד על 1
     

בהגרלת 123 רגיל, מכפיל הפרס עבור ניחוש של 3 מספרים בסדר המדויק יעמוד על פי 600
 

בברכה,
אלי דדון
מנכ"ל