חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות

שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות

תאריך פרסום:
26/10/2011

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2008".

 
שינוי מספר 28
 

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות נספח א' לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2008", שפורסמה בילקוט הפרסומים 5788, מיום 26.3.2008 בעמ' 2488, לרבות תיקוניה שפורסמו בילקוט הפרסומים מאז ועד היום (*) (להלן – "התכנית"), על שינוי דגם "מכונית הפרס", שיחול החל מהגרלה מס' 51/2011, שתיערך בתאריך 3.11.2011 ואילך, כדלקמן:

  1. בכל הגרלה שבועית יחולקו שתי מכוניות – מכונית אחת לכל אחד מן הזוכים בפרס השני.
  2. שתי המכוניות, שיחולקו כפרס שני בכל הגרלה שבועית, יהיו מתוצרת OPEL דגם קורסה ENJOY
    1.4 ליטר, אוטומט שנת 2011.
  3. עלותה למפעל של כל אחת משתי מכוניות הפרס כ - 110,000 ₪ (כולל גילום).

שאול סוטניק
מנהל כללי

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח