חיפוש
מפעל הפיס חדשות חידושים בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס

חידושים בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס

תאריך פרסום:
27/05/2015

בשנת 2015 יהיו רשאים להגיש מועמדות לפרס ספיר של מפעל הפיס גם ספרים שיצאו לאור באמצעות מו"ל דיגיטלי וספרים בהוצאה עצמית

 
דירקטוריון קרן ספיר של מפעל הפיס החליט על שורה של עדכונים בתקנון הפרס לשנת 2015 ביניהם יתאפשר למו"ל המוציא ספרים דיגיטליים ולמי שמוציא את ספרו באופן עצמאי (מודפס או דיגיטלי) להגיש מועמדות לפרס, וכן התקבלו שינויים בדבר הגדרתו של מו"ל ובדבר מספר הכותרים שרשאים מו"לים להגיש לפרס.

עוזי דיין, יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס: "על מנת להמשיך ולהוביל בסביבה התרבותית המתפתחת והסוערת, צריך לבצע שינויים והתאמות ולא לפחד גם מקבלת החלטות ערכיות. זה בדיוק מה שאנו עושים עם פרס ספיר. החל מהשנה רשאים להגיש מועמדות גם מו"ל דיגיטלי וגם סופר שהוציא את ספרו בהוצאה עצמית. מעתה, מועמד לפרס ספיר או לפרס לנדאו יהיה רק אזרח או תושב קבע, שמרכז חייו בישראל וזאת במטרה לעודד סופרים, אמנים ומדענים החיים ויוצרים בישראל."
 
דולין מלניק, ראש אגף התרבות והאמנות של מפעל הפיס: "מפעל הפיס קשוב לשינויים ולתמורות בעולם הספרות בישראל ומגיב להן. בחודשים האחרונים בחנו לעומק את הנושא, נפגשנו והתייעצנו עם גורמים רלבנטיים, ביניהם מו"לים וסופרים, למדנו מה קורה בעולם והחלטנו לעדכן את התקנון בסוגיות כמו: מי רשאי להגיש מועמדות לפרס וכמה כותרים יוגשו. שוק הספרים והמו"לות השתנה ובשנים האחרונות יש ספרים שרואים אור בפורמט דיגיטלי ויש לתת להם ביטוי וכן ספרים שרואים אור באופן עצמאי – מסיבות שונות ומשונות גם עקרוניות וגם מכורח הנסיבות והעובדה שהמשבר בשוק גרם לכך שבאופן טבעי מו"לים מוציאים פחות כותרים ולוקחים פחות סיכונים. השינויים שאימצנו ייבחנו במהלך השנה הקרובה ובתומם נשוב ונתכנס לבחון את ההחלטות. מכיוון שמדובר בשוק שהוא בתהליכים של שינויים, שעל חלקם אנחנו עדיין לא יודעים להצביע ועוד ייקח זמן עד שהשפעות החוק יתבררו במלואן, יש לבחון את ההחלטות בעוד תקופת זמן. חשוב להבין שפרס ספיר הוא פרס חי, נושם שמשפיע ומושפע ואינו חושש להשתנות."
 

חידושים התקבלו בשורה של נושאים

 
מי רשאי להגיש מועמדות לפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס

עד עתה מועמדות לפרס הייתה אפשרית באמצעות מו"ל בלבד. בשנים האחרונות ספרים רואים אור גם באופן דיגיטלי וכן, באופן עצמאי. לכן, עפ"י התקנון החדש הגשת המועמדות הורחבה ומעתה רשאים להגיש מועמדות גם מו"ל דיגיטלי – יחיד או תאגיד, וגם סופר שהוציא ספרו בהוצאה עצמית.
 

מיהו "מו"ל"
עד עתה הגדרתו של מו"ל נבחנה עפ"י מספר ח.פ (מספר חברה פרטית הרשום ברשם החברות). בשינויים לתקנון הגדרת המו"ל השתנתה והיא עתה זהה להגדרת מו"ל בחוק הספרים ולפיה מו"ל הינו "יחיד או תאגיד (לרבות מי ששולט בו, תאגיד בשליטתו או תאגיד שבשליטת מי מאלה – כאמור בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013) רשום בישראל, העוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל במשך שנתיים לפחות והוציא לאור לפחות 3 ספרים בשנה האחרונה.
 

תנאי סף להגשת מועמדות לפרס
נוספה הגדרה לעניין מחבר היצירה הספרותית המועמדת. מעתה, מחבר הספר המועמד לפרס יהיה אזרח או תושב קבע, שמרכז חייו בישראל וזאת במטרה לעודד סופרים החיים ויוצרים בישראל.
 

נקבעו תנאי סף נוספים לספרים הרואים אור בהוצאה עצמית
למחבר יצירה בהוצאה עצמית נקבעו תנאי סף נוספים שמטרתם להבטיח שהספרים עברו הליך איכותי ומקצועי הכולל עריכה לשונית וספרותית והגהה ולכן ספרים שמוגשים ע"י מחבר עצמאי צריכים להוכיח ש:

  1. היצירה הספרותית עברה עריכה והגהה על ידי עורך ספרותי ולשוני ועל ידי מגיה מקצועיים בעלי ניסיון.
  2. היצירה הספרותית זמינה לרכישה בחנויות ספרים או באתר אינטרנט ייעודי למכירת ספרים.

 
מספר הספרים שניתן להגיש לפרס
עד עתה המו"לים היו רשאים להגיש לפרס מספר זהה של ספרים ללא קשר למספר הספרים שהוציאו לאור:
עד 7 ספרים לקטגורית הפרס הראשי ועד 3 ספרים לקטגורית פרס הביכורים. מצב זה יצר עיוות, מו"ל שהוציא לאור 3 ספרים יכול היה להגיש את כל ספריו בעוד שמו"ל שהוציא לאור 10 או 14 ספרים נאלץ להגיש רק 7 ספרים.
עפ"י החידוש , תתקיים התאמה בין מספר כותרים שמו"ל הוציא לאור בשנה החולפת, בקטגוריית הפרס, לבין מספר הכותרים שהוא רשאי להגיש. שינוי זה מאפשר לעודד מו"לים שמוציאים לאור ספרים ושומר על יחס הגון בין מספר הספרים שרואים אור לבין אלה המוגשים לפרס:
מספר היצירות הספרותיות (כהגדרתן בתקנון פרס ספיר) שכל מו"ל, לרבות מו"ל דיגיטלי, יהיה רשאי להגיש למסלול הפרס הראשי, יעמוד על מספר שיהיה שווה ל- 60% ממספר כלל היצירות הספרותיות (פרוזה מקור למבוגרים) שהוציא המו"ל בשנת פעילות קודמת (2014) עד תקרה של 14 ספרים.
 
במסלול ספרי ביכורים, כל מו"ל יהיה רשאי להגיש למסלול הביכורים עד 4 ספרי ביכורים (מודפסים ודיגיטליים כאחד).
מחבר ספרים בהוצאה עצמית יוכל להגיש ספר אחד בלבד לפרס.
 

הליך בחינה ושיפוט הספרים המועמדים
עד עתה, כל הספרים שהוגשו ע"י מו"לים הועברו לוועדת השיפוט.
המו"ל היווה מערכת סינון איכותית מקדימה עבור הפרס. עתה, מכיוון שמועמדות אפשרית גם עבור סופרים עצמאיים הרי שמערכת הסינון המקצועית שקיימת אצל מו"ל אינה קיימת עוד בוודאות, ולכן נוסף הליך סינון של לקטורים שיופעל אך ורק עבור ספרים שמוגשים ע"י סופרים עצמאיים.
 
לדברי מלניק "אנו מודעים לכך שספרים שרואים אור בהוצאה עצמית אינם עוברים בהכרח הליך סינון ואינם בהכרח זוכים ל"טיפול" מקצועי לעומת אלה שיוצאים דרך מו"ל. האחרונים עוברים הליך מיון עוד בראשית הדרך בהחלטה של גורם מקצועי האם כתב היד ראוי או לא ראוי לראות אור ולאחר שכתב היד מתקבל הוא זוכה לטיפול צמוד ומקצועי של עורך ספרותי, עורך לשוני מגיה ועוד, ולכן עד היום, מבחינת הפרס, הסינון האיכותי של ספרים שהוגשו נעשה כבר בהוצאות הספרים. כיום, בשל המשבר בשוק המו"לות, הוצאות לאור אינן נוטות לקחת סיכונים וכתבי יד רבים נידחים, גם כאלה שמאד ראויים ובנסיבות כלכליות שונות היו נבחרים לצאת לאור ע"י המו"ל. לכן אנחנו פותחים את השורות. פתיחת המועמדות גם לספרים בהוצאה עצמית יוצרת קושי וחסרון כי לכאורה אין גורם מקצועי מסנן מקדים. על מנת להתגבר על קושי זה קיבלנו מספר החלטות שחלות רק על ספרים בהוצאה עצמית, לדוגמא: ספרים אלה יהיו חייבים להוכיח שעברו עריכה ספרותית ולשונית והגהה של אנשי מקצוע. אלה הם תנאי סף שחלים רק על ספרים בהוצאה עצמית.
 
כמו כן, ספרים מהוצאה עצמית לא יגיעו ישירות לועדת השיפוט, כמו ספרים של מו"ל, אלא יעברו הליך מקדים של מיון ע"י לקטורים מקצועיים מומחים, בדומה ללקטורים של הוצאות ספרים.
 
על מנת להימנע מיצירת יתרון לא הוגן למי שמוציא את ספרו עצמאית ויכול להגישו לפרס ללא מכסה הקיימת אצל מו"ל, נקבעה מכסה של ספרים ממסלול ספרים בהוצאה עצמית, שיכולים לעבור לועדת שיפוט, עפ"י אותו מפתח החל על מו"לים. למעשה יצרנו מעין מסלול נוסף – "ספרים בהוצאה עצמית". כמות היצירות במסלול הראשי שתעבור לועדת השיפוט הינה 60% מכמות הספרים שהוגשה עם תקרה של 14 ספרים תיקבע בדומה לזו הקיימת עבור מו"לים. כמות היצירות שיעברו לחבר השופטים במסלול הביכורים של מי שהוציא ספר באופן עצמאי תעמוד על עד 4 יצירות, מכלל יצירות הביכורים שהוגשו."