חיפוש
מפעל הפיס חדשות תוצאות שיא למפעל הפיס

תוצאות שיא למפעל הפיס

תאריך פרסום:
29/03/2011

הכנסות מפעל הפיס הסתכמו בשנת 2010 ב- 4.628 מיליארד ש'; גידול של 2.5% לעומת 2009

 
2.7 מיליארד ש' חולקו כפרסים לזוכים במהלך שנת 2010. במהלך אפריל 2010 הגיע הזוכה הגדול ב- 74 מיליון ₪ בלוטו על מנת לפדות את הפרס.
 
בשנת 2010 נולדו 43 מיליונרים (סכום זכייה מינימאלי - 1 מיליון שקלים) בזכות הפיס.
 
מסיכום הדו"חות הכספיים של מפעל הפיס לשנת 2010, עולה כי הכנסות מפעל הפיס ממשיכות לצמוח.
את שנת 2010 סיים מפעל הפיס עם הכנסות שיא של 4.628 מיליארד שקלים לעומת הכנסות של 4.515 מיליארד שקלים בשנת 2009, גידול של 2.5%. הכנסות של 3.947 מיליארד שקלים בשנת  2008 והכנסות של  3.853 מיליארד שקלים בשנת 2007.
 

זכיות ופרסים

 
2.7 מיליארד שקלים (לעומת 2.6 מיליארד שקלים במהלך שנת 2009) הוחזרו לזוכים בכל משחקי הפיס בכל רמות הפרס במהלך השנה האחרונה. מתוכם הועברו 138 מיליון שקלים כמס זכיות לקופת האוצר.

הכנסות על פי משחקים

 

שם המוצר שנת 2009 שנת 2010 רבעון רביעי שנת 2009 רבעון רביעי שנת 2010
מנוי פיס (תכנית המנויים) 401 395 101 97
חיש גד 1,080 1,250 251 274
לוטו 1,358 1,150 355 295
123 24 29 7 7
777 95 104 26 26
צ'אנס 949 998 242 261
EIL 340 393 93 109
KENO 255 305 69 82
סה"כ מכירות
(לא כולל פיס מוצרים במליוני שקלים) 
4,502 4,624 1,144 1,151
 

התפלגות מכירות מותגים

 
התפלגות מכירות מותגים