חיפוש
מפעל הפיס חדשות מפעל הפיס מחפש את הזוכה ב-20 מיליון ₪

מפעל הפיס מחפש את הזוכה ב-20 מיליון ₪

תאריך פרסום:
31/01/2011

הזוכה מתבקש להגיע למשרדי מפעל הפיס ברחוב הפטמן 3, בתל אביב ביחד עם כרטיס ההגרלה על מנת לקבל את הפרס

 

בהגרלת הלוטו מספר 2215/10, שהתקיימה ביום שלישי, ה-28.12.10, עלו בגורל המספרים: 2, 9, 10, 22, 31, 37 והמספר החזק 8.
 
בהגרלה זו עמד סכום הפרס הראשון בלוטו על 20 מיליון ₪ ובדאבל לוטו עד 40 מיליון ₪.
 
על פי תקנון הגרלת הלוטו, כפי שפורסם בילקוט הפרסומים מספר 5920, פרק ה' – תשלום זכיות, סעיף 27.א':
"הוצג כרטיס השתתפות המזכה בפרס, ואשר נכלל בקובץ הזכיות, ישולם סכום הפרס לידי המוכ"ז של אותו כרטיס, לפי דרישתו של אותו מוכ"ז, בכל עת לאחר גילוי הזכייה, אך לא יאוחר מאשר 6 חודשים ממועד קיום ההגרלה."
 
לפי כך, על פי תקנון הגרלת הלוטו, המועד האחרון בו ניתן לפדות את הזכייה יהיה לכל המאוחר בתאריך 27.6.2011.

קישורים נוספים