חיפוש
מפעל הפיס חדשות הפסקת מכירת כרטיסי 123 רב הגרלתיים

הפסקת מכירת כרטיסי 123 רב הגרלתיים

תאריך פרסום:
02/08/2015

הודעה לציבור על הפסקת מכירת כרטיסי 123 רב הגרלתיים

 
מפעל הפיס מודיע בזה כדלקמן:

  1. החל מיום א', 2.8.15 - תופסק מכירת כרטיסי 123, רגיל ומשולב, רב הגרלתים להשתתפות ב-4 הגרלות, עד להודעה חדשה.
     
  2. החל מיום ג', 4.8.15 - תופסק מכירת כרטיסי 123, רגיל ומשולב, רב הגרלתים להשתתפות ב-3 הגרלות, עד להודעה חדשה.
     
  3. החל מיום ה', 6.8.15 - תופסק מכירת כרטיסי 123, רגיל ומשולב, רב הגרלתים להשתתפות ב-2 הגרלות, עד להודעה חדשה.
     

אלי דדון
מנהל כללי