חיפוש
מפעל הפיס בירור זכייה בהגרלת הלוטו

בירור זכייה בהגרלת הלוטו

כדי לברר האם צירוף מספרים הניב זכייה:

למידע מורחב

הצג סגור
  • בטופס לוטו רגיל סמנו 6 מספרים בכל טבלה גדולה (בהתאם למספר הטבלאות שברצונכם לבדוק, כאשר יש לבדוק לפחות 2 טבלאות) ומספר אחד חזק (בטבלת המספר החזק מימין).
  • בטופס לוטו שיטתי או בדאבל לוטו שיטתי - סמנו בטבלה הגדולה 5/8/9/10 מספרים (בהתאם לסוג הטופס שנבחר) ומספר אחד חזק (בטבלת המספר החזק מימין).
  • בטופס לוטו שיטתי חזק או דאבל לוטו שיטתי חזק סמנו בטבלה הגדולה 7 מספרים לאחר מכן, סמנו מספרים בטבלת המספר החזק (בהתאם לסוג הטופס שנבחר 4/5/6/7/8).

טופס לוטו 1/7 + 6/37
החל מתאריך 17/5/2011
טופס לוטו 1/8 + 6/37
28/2/2009-16/5/2011
הכנס סוג טופס
הכנס מספר הגרלה או תאריכי הגרלות

טבלה 2

טבלה 3

טבלה 4

טבלה 5

טבלה 6

טבלה 7

טבלה 8

טבלה 9

טבלה 10

טבלה 11

טבלה 12

טבלה 13

טבלה 14