חיפוש
מפעל הפיס פיס PLACE EIL - הנחיות כלליות ותקנון

EIL - הנחיות כלליות ותקנון

שלחהדפסאאאגודל טקסט:
יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

חישגד אלקטרוני -EIL הנו מסוף אלקטרוני.

הפעלת המסוף מתבצעת באמצעות כרטיס מגנטי שנטען בכל סכום שבין 5-50 ₪.
הכרטיסים במסופים דומים לכרטיסי החיש גד במיידיות שלהם ובחוויה שהם מעניקים. בנוסף, הכרטיסים במסופים האלקטרוניים מתאפיינים בשיעור החזר פרסים גבוה מאוד ובמבנה פרסים אינטנסיבי השם דגש על תדירות זכייה גבוהה. 
 
לרשות הלקוח יעמדו בכל מסוף מגוון כרטיסים בנושאים שונים, ברמות מחיר שונות, בשיטות הגרלה שונות ובמבנה פרסים שונה.
  

פדיון זכייה

 1. כרטיס הגרלה הונפק על-פי תוכנית מסגרת להגרלות חישגד שפורסמה בילקוט הפרסומים מספר 5400 מיום 31/05/05, כפי שתוקנה או תתוקן מעת לעת, ואשר עותק ממנו נמצא וניתן לעיון בנקודות המכירה. זכויותיו של המשתתף בהגרלה וההגבלות עליהן קבועות בתוכנית האמורה.
   
 2. זכייה בסך עד 1,000 ₪ (כולל) יש לפדות בנקודת המכירה שבה נרכש הכרטיס המגנטי, וזאת כנגד מסירת הכרטיס המגנטי לידי הזכיין המורשה בעזיבת הלקוח את נקודת המכירה.
   
 3. זכייה בסך של מעל 1,000 ₪ ניתן לגבות אצל המשווק האזורי שבתחום אזורו נמצאת נקודת המכירה או במשרדו הראשי של מפעל הפיס, ברח' הפטמן 3 ת"א, בשעות העבודה הרגילות, וזאת כנגד מסירת הכרטיס המגנטי יחד עם שובר הזכייה שהופק ע"י הזכיין בנקודת המכירה בה נרכש הכרטיס המגנטי.
   
 4. תוקפן של זכיות בכול סכום יפוג בתום 186 יום לאחר יום הזכייה, כפי שנרשם במערכת הממוחשבת.
   
 5. האמור לעיל אינו ממצה את כל התנאים וההגבלות שבתוכנית ההגרלה האמורה.
   
 6. על-פי התיקון לפקודת מס הכנסה שתחילת תוקפו מיום 01/07/03, זכיות בהגרלות כפופות למס הכנסה, ומפעל הפיס ינכה מהן במקור כל סכום על פי החוק.

תקנון ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן