משחקים

באחריות

גם בהגרלות צריך לדעת לשחק במידה

המדיניות שלנו

מפעל של כולנו:

מפעל הפיס הינה חברה לתועלת הציבור אשר מהות קיומה היא גיוס כספים למען הקהילה באמצעות עריכת הגרלות ומשחקי מזל. בהתאם לייעודו, מפעל הפיס משקיע באופן עקבי ורציף את רווחיו בסך מיליארדי שקלים לטובת הקהילה, לפרויקטים ברשויות המקומיות, בניית אלפי כיתות לימוד ברחבי מדינת ישראל, סיוע לחינוך, תרבות, ספורט קהילתי, אמנות, איכות סביבה הענקת מלגות ולפרויקטים רבים וחשובים ברחבי הארץ.

חלוקת הרווחים מתבצעת באמצעות הרשויות המקומיות ומתבססת על קריטריונים אובייקטיביים ומקצועיים. קריטריונים אלה, נתונים לפיקוח ובקרה שוטפת מצד מגוון גורמים:

מבקר פנים, רואה חשבון חיצוני, משרד האוצר, מבקר המדינה, וועדת הכספים של הכנסת וכל זאת בכדי להבטיח הוגנות, מקצועיות ושקיפות מרבית.

כבר למעלה מ-60 שנה שהגרלות מפעל הפיס מהוות חלק בלתי נפרד מתרבות הפנאי בישראל - קרוב למחצית מהאוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל משתתפת בתדירות כלשהי בהגרלות השונות של מפעל הפיס והמשתתפים בהגרלות דומים מאד במאפייניהם הסוציו דמוגרפיים למאפיינים של תושבי מדינת ישראל הבוגרים (18+).


משחקים באחריות - מדיניות מפעל הפיס:

הגרלות והימורים הם חלק מתרבות הפנאי בכל העולם. אך עבור אנשים מסוימים עלול העיסוק בהגרלות להפוך להתמכרות. מפעל הפיס, כגוף אחראי, מקפיד להבהיר שמדובר בחוויה והחליט לאמץ מדיניות של "משחקים באחריות", המשקפת את חזונו ואת תכלית קיומו - סיוע לחברה.

תפישת העולם של מפעל הפיס היא "משחקים במידה" תחת העיקרון המנחה של "מכירה להרבה לקוחות, במעט כסף". אנו מעוניינים שאנשים יבינו שבמשחקי הגרלות והימורים - ההשתתפות צריכה להיות מהנה ולכן צריך לעשותה בצורה מבוקרת ואחראית ולא להפוך את חווית ההשתתפות המהנה לחוויה שיוצאת משליטה.

דגש מיוחד מושם על ידינו במניעת מכירת מוצרי הגרלה לקטינים, אנו במפעל הפיס מבינים שאוכלוסייה צעירה הינה פגיעה ומחייבת הגנה מיוחדת. מתוך תפישה זו וכחלק מאחריותנו החברתית, הנהיג מפעל הפיס במשך שנים ביוזמתו מדיניות המגבילה את גיל המשתתפים בהגרלות ל-18 ומעלה, ואף תמך בהצעת חוק ברוח זו שהונחה והתקבלה כחוק בכנסת שנכנס לתוקפו בתאריך 15.4.2008.


העקרונות והערכים המנחים של "משחקים באחריות":

 1. אחריות חברתית - מחויבים להתנהלות אתית מול הלקוחות שלנו ומול הציבור הרחב הנהנה מתמיכת מפעל הפיס.
 2. איזון ומידה - פועלים לשימור התנהגות משחקים מהנה ואחראית תחת העיקרון של "מכירה להרבה לקוחות, במעט כסף".
 3. התנהלות ראויה - עושים הרבה מעבר לנדרש בחוק, משקעים בהסברה, הפצת המידע ומניעה ולא רק טיפול בתוצאת ההתמכרות.
 4. שקיפות - פועלים ושומרים על שקיפות מלאה מול הציבור, הרשויות והרגולטור.
 5. מעורבות - שיתוף וחיבור של כל בלי העניין בתהליך, כולל העובדים, המנהלים, חברי הנהלה, משווקים, זכיינים - גורמים רגולטורים.

כבר משנת 2003 אימץ מפעל הפיס ביוזמתו מדיניות של "משחקים באחריות". מדיניות זו כללה שורה של פעילויות שמיושמות עד היום:

סיוע ותמיכה במכורים, לימוד והבנת תופעת ההתמכרות.

מפעל הפיס מממן טיפולי גמילה למכורים שידם אינה משגת לשאת בעלות הטיפול. כמו כן, פתח מפעל הפיס "קו חם" בשיתוף עמותת "אפשר", המספק סיוע טלפוני ראשוני למכורים ולבני משפחותיהם. במקביל מממן מפעל הפיס מחקרים שנועדו לאפיין את תופעת ההתמכרות להימורים בישראל ולאמוד את היקפה. מפעל הפיס פועל להעלאת המודעות בקרב הציבור במגוון אמצעים שונים. בנוסף, גיבש קוד אתי שינחה את עובדיו, והוא מקיים מערך בקרה על הזכיינים באמצעות לקוחות סמויים.


להלן חלק מהפעילות של הפיס שנועדה לסייע למכורים ולהעמיק את הבנת תופעת ההתמכרות:

קו חם לטיפול בנפגעים | פתיחת קו טלפון חם בעמותת "אפשר" לרשות ציבור המהמרים ובני משפחותיהם: 1-700-500-888

סיוע בגמילה | השקת תכנית למימון גמילה של מכורים להימורים באמצעות עמותת "אפשר" ותליית מדבקות בכל נקודות המכירה המיידעות את הציבור על תכנית הגמילה.

סקרים ומחקרים | קיום סקרי עומק ואיסוף נתוני שטח כבסיס לבניית פעילות ממוקדת ואפקטיבית יותר הנובעת מהבנה עמוקה של התופעה בישראל.


השקעה במניעה

עוזרים לבדוק את עצמך בזמן | חלוקת עלונים ל "מבחן עצמי" בנושא התמכרות.

שקיפות | פרסום סיכויי זכייה על טופסי ההשתתפות בהגרלות.


פעילות פנים ארגונית

 • קוד אתי לעובדי מפעל הפיס.
 • הדרכות ייעודיות לעובדי המפעל ול-2,600 הזכיינים בנוגע למכירה אחראית ועל פי עקרונות משחקים באחריות

פעילות שטח ואכיפה

 • לקוח סמוי | אלפי בקרות של לקוח סמוי לוודא מכירת הגרלות בהתאם לנהלי משחקים באחריות, כולל העדר מכירה לקטינים ועוד...
 • איסור מכירה בתשלומים.
 • תשלום במועד הקניה.
 • איסור מכירה בהקפה.

מובילים בתקינה בינלאומית

הארגון האירופאי (EL) והארגון העולמי (WLA) למפעלי הגרלות גיבשו תקן בינלאומי לאחריות חברתית, שמחייב את כל מפעלי ההגרלות החברים בארגונם. מפעל הפיס, הוא בין עשר מפעלי ההגרלות הראשונים בעולם שעבר את המבדק הבינלאומי בהצלחה וזכה בתו התקן היוקרתי לצד המדינות אוסטריה, אנגליה, איטליה, צרפת, שוויץ, שבדיה, פינלנד, גרמניה וספרד. והינו בין הגופים הראשונים בעולם שהחל למעשה את תו התקן ופועל על פיו. בכל שנה החל משנת 2009 עובר המפעל את מבחני ההסמכה, וגם בשנת 2015 מפעל הפיס עבר בהצלחה את מבדקי תו התקן של שני הארגונים העולמיים:

תו התקן הבינלאומי דרג 4 - הגבוה ביותר של ארגון world lottery association) WLA), האחראי על קביעת נורמות וכללי עבודה בתחום "משחקים באחריות".

תו התקן המחמיר, "משחקים באחריות" של ארגון ההגרלות האירופאי EL

מניעת מכירה לקטינים:

אנו במפעל הפיס מבינים שאוכלוסייה צעירה פגיעה ומחייבת הגנה מיוחדת. מתוך תפישה זו וכחלק מאחריותנו החברתית, הנהיג מפעל הפיס במשך שנים ביוזמתו מדיניות המגבילה את גיל המשתתפים בהגרלות ל - 18 ומעלה ואף תמך בהצעת חוק ברוח זו שהונחה והתקבלה כחוק בכנסת שנכנס לתוקפו ב- 15.4.2008.


כיום מפעיל המפעל מערך שלם של בקרות ואמצעים שונים לוודא כי מדיניות זו מיושמת, כולל:

הדרכות ייעודיות ל-2,600 זכיינים ברחבי הארץ מדי שנה בנושא "משחקים באחריות".

המפעל עורך מעל 7,000 בקרות לקוח סמוי בשנה הבודקות בין היתר העדר מכירה לקטינים.

תליית שילוט בכל נקודות המכירה של המפעל - בנוסח המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.

הקפדה שכל פרסומי המפעל יועדו לקהל לקוחות בוגר, והעדר פרסום בתכניות המיועדות במיוחד לקהל לקוחות צעיר ועוד.


הימורים בקרב בני נוער

לצד שוק ההגרלות החוקי והמפוקח במדינת ישראל קיים בישראל שוק הימורים בלתי חוקי ובלתי מפוקח - שוק זה שהיקפו מוערך בכ-15 מיליארד ₪ כולל הימורים באינטרנט, באתרים שונים, משחקי פוקר, השתתפות במועדוני הימורים שונים וכ"ו. בשונה משוק ההגרלות והימורים המפוקח בו מתבצעות בקרות רבות על מנת להבטיח כי בני נוער וקטינים לא ישתתפו בהגרלות והימורים, שוק הימורים זה זמין לכל נפש וחסר בקרה.


מה מביא בני נוער להמר?

 • הריגוש שבמשחק.
 • היסטוריה של הימורים במשפחה.
 • הרצון להרוויח כסף קל.
 • בעיות משפחתיות שונות.
 • דימוי עצמי נמוך.
 • לחץ קבוצתי.
 • שעמום.

מהן ההשלכות והסכנות של הימורים בגיל ההתבגרות?

 • מעבר מהיר מהימור חברתי להימור כפייתי.
 • עבריינות - פעילות לא חוקית שלרוב נועדה לממן את החובות שנצברו.
 • פגיעה בלימודים, חוסר ריכוז, ירידה בציונים והיעדרויות עד כדי נשירה.
 • דיכאון, מחשבות אובדניות, ניסיונות אובדניים: סימפטומים מופיעים כשבעיית ההימורים מחריפה. כשחווים את חוסר היכולת להחזיק חובות שתפחו. בושה מחברים, משפחה וכד'.

איך מזהים או מאתרים צעירים עם בעיית הימורים?

** חלק מהסימנים מעידים גם על מצוקות אחרות ולכן אין להסיק מכך מסקנות אלא לבדוק ולשאול שאלות נוספות.

 • מעבר מהיר מהימור חברתי להימור כפייתי.
 • עבריינות - פעילות לא חוקית שלרוב נועדה לממן את החובות שנצברו.
 • פגיעה בלימודים, חוסר ריכוז, ירידה בציונים והיעדרויות עד כדי נשירה.
 • מרבים לדבר על הימורים.
 • משחקים בתדירות גבוהה במשחקי מחשב המדמים הימורים.
 • נמצאו אצלם טפסי הגרלה או ניירות אחרים המעידים על הימורים/חובות כספיים.
 • מגלים עניין בהימורים של אחים או הורים.
 • מחזיקים כסף מזומן בסכומים גדולים.
 • מחפשים הזדמנויות להמר.
 • חפצי ערף וכסף "נעלמים" לבני הבית.
 • מקפידים על חשאיות לגבי חפציהם ומעשיהם.
 • משקרים לגבי התנהגותם ומעשיהם.
 • חלים אצלם שינויים במצבי רוח (דיכאון, עצבנות).
 • נרשמת ירידה בציונים ועלייה בהיעדרות מביה"ס.
 • מתנתקים מבני משפחה.
 • מתרועעים עם חברים חדשים ומסרבים לדבר עליהם.
 • מחפשים שוב ושוב פעילויות מרגשות.
 • משתמשים באלכוהול או בסמים אחרים.

ענו על השאלון הבא ובחנו האם למישהו ממכריכם יש בעיית הימורים


כל הנאמר באתר מוגש כשרות לציבור ואינו מהווה תחליף לטיפול / אבחון מקצועי במידת הצורך.

ענו על השאלון האנונימי וגלו
האם אתם משחקים באחריות

התחל

ענה מחדש
על השאלון

לקבלת עזרה "עמותת אפשר", חייגו עכשיו לקו החם:

1-700-500-888

הקו פועל כל יום בין השעות 12:00-20:00. ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי.

*לטלפון של משרדי היחידה להימורים ברמת גן 03-6733228 לעמותת "אפשר".


מפעל הפיס ועמותת "אפשר" יזמו פרויקט משותף שמטרתו סיוע וגמילה מהתמכרות להימורים. עמותת "אפשר" הינה עמותה ציבורית המפעילה את היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים. היחידה פועלת במימון ובפיקוח משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומתמחה בהתמכרויות. לעמותה סניפים בכל הארץ, כולל במגזר הערבי.

http://www.efshar.org.il

בכל יום שני האחרון בחודש מתקיימת קבוצה פתוחה אליה יכולים להצטרף בני משפחה ואחרים המעוניינים בכך.

ההשתתפות ב G.A אינה כרוכה בתשלום. לפרטים נוספים: http://ga.goop.co.il


כמו כן, מממן מפעל הפיס ייעוץ פסיכיאטרי - רפואי למהמרים בטיפול.

רקע כללי - תחום ההימורים נהנה עד היום מטיפול פסיכו - סוציאלי הניתן על ידי עובדי היחידה בעמותת "אפשר" שכולם עובדים סוציאליים בכירים. מסתבר כי רבים מבין המהמרים נזקקים גם להערכה פסיכיאטרית ולפעמים אף ללווי תרופתי מתאים. בשנים האחרונות התפתח בעולם תחום זה של טיפול תרופתי - תמיכתי למהמרים במסגרת התכנית עומד לרשות המטופל יועץ פסיכיאטר, מומחה בתחום ההימורים להערכה ראשונית, לאבחון ולסיוע תרופתי במידת הצורך.


אפשרות טיפולית נוספת שלא בסיוע מפעל הפיס היא המרפאה לרפואת התמכרויות שבמרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. המרפאה הינה היחידה מסוגה הנמצאת בתוך מסגרת רפואית רגילה, ומתמחה בטיפול בהתמכרות לחומרים ולהימורים, לצד טיפול בהפרעות נפשיות ורגשיות נלוות. צוות המרפאה כולל פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים המתמחים בתחום הטיפול בהתמכרויות.

לפרטים נוספים על המרפאה ניתן לפנות ל:

http://shikum.sheba.co.il/ Addiction_Medicine_Clinic

שאלות ותשובות

מה הם הסימנים הבולטים ביותר שעל פיהם ניתן לזהות מכור להימורים?


לתשובה >>

הסימנים הבולטים ביותר לזיהוי מכור להימורים הם כאשר אדם מאבד שליטה על הזמן המושקע בהימורים ועל כמויות הכסף שהוא משקיע במשחק. כאשר אדם יושב לשחק לפרק זמן מסוים שהקציב לעצמו ועומד בכך, וכשהוא מקציב למשחק סכום מסוים ועומד גם בכך – הוא מן הסתם שולט בהימור. לעומת זאת כאשר האדם מקציב סכום למשחק ומתכנן לשחק פרק זמן מסוים אך הוא מוצא עצמו אחרי יומיים ללא שינה, אוכל, ובהפסד של פי שניים מן הסכום שהקציב, סביר שיש לו בעית הימורים. ההימורים שולטים בו ולא להיפך.

מה ההבדל בין מהמר חברתי, מהמר מקצועי ומהמר פתולוגי?


לתשובה >>

מהמר חברתי הוא אדם שמשחק אמנם "על כסף" אך הרווח או ההפסד לא מהווים עבורו את מוקד המשחק. מוקד המשחק הוא המפגש החברתי. לדוגמה, קשישה שמזמינה אחת לשבוע את חברותיה ושכנותיה לכוס תה ומשחקת רמי וההימור הוא על מספר שקלים בודדים. במקרה זה היא לא נחשבת למהמרת כפייתית ו/או פתולוגית.

מהמר מקצוען הוא אותו מהמר שיש בידו סכומי כסף גדולים. הוא יכול להקצות לעצמו סכום מסוים אחת לשנה ואותו להשקיע במניות, בקזינו בחו"ל ו/או בעסקים/נדל"ן שעשויים לשאת פרי - או לא. אותו אדם לא מסכן שום מעגל חיים, לא את ביתו ולא את משפחתו. הוא לוקח סיכונים, אך הם מחושבים, לאחר בדיקה קפדנית תוך שהוא לוקח אחריות מלאה על מעשיו. גם הוא לא נחשב למהמר כפייתי או פתולוגי.

מהמר פתולוגי הוא מהמר שאינו שוקל את צעדיו, אינו חושב על הטווח הרחוק, שמופעל בעיקר על ידי דחף בלתי נשלט להמר ולהמשיך להמר, שנאלץ "לשקר" (בדרך כלל זמן רב) על מנת להסתיר את ההימורים. מהמר פתולוגי אינו מחשב רווח מול הפסד, ובדרך כלל מוצא את עצמו שוקע בחובות כבדים שאינו יכול לכסותם. לרוב, הוא נאלץ להלוות כספים מבני משפחה ו/או מחברים, בדרך כלל באמתלה ותירוצים שקריים. לפעמים הוא נאלץ לשתף פעולה עם גורמים פליליים, "שוק אפור", "שוק שחור", מלווים בריבית יומית ועוד, מה שמחמיר את מצבו וגורם לו לשקוע בדיכאון, בחרדות ובייאוש ולפעמים אף באובדנות סמויה ו/או גלויה.

האם המהמר גם "מכור" להפסדים?


לתשובה >>

אותם מהמרים שמהמרים מתוך דחף בלתי נשלט וחוזרים להמר פעם אחר פעם ללא התחשבות ביכולתם ו/או ביכולת הסביבה לספוג את ההפסד, הם ככל הנראה מהמרים כפייתיים שמופעלים על-ידי דחף בלתי נשלט ל"הרס עצמי". מנגנון ה- Repetition Compulsion "חזרה כפייתית" (פרויד 1919) הוא מעין חזרה כפייתית על "טראומה" מוקדמת מאוד, בדרך כלל טראומת ילדות של נטישה, שואה, יתמות, חולי, מוות של אחד ההורים, תאונה וכו'.

החזרה הכפייתית על חווית הטראומה היא בעצם משאלה ש"הפעם אני אחווה חוויה מתקנת". אם השחזור של הטראומה נעשה בתוך הטיפול, יתכן וייווצר מצב שבו המטופל יחווה "חוויה מתקנת" ולא יזדקק באופן כפייתי לחזור לחוויית הטראומה. למשל, מטופל שחש את עצמו "לוזר, לא אהוב" על ידי אשתו, ובעברו ננטש על ידי אמו, יתכן שלא במודע "יפיל" את עצמו לבור ההימורים על מנת לבדוק את מידת האכפתיות של הקרובים אליו. באופן כפייתי ישחזר את חווית ההפסד, תחושת החוסר ערך על מנת לבחון אם גם הפעם ינטשו אותו. בטיפול, המטפל יכול להעניק למטופל תחושה של החזקה, אכפתיות וליצור למטופל תחושות של ערך עצמי. כאשר המטופל יחווה את "הישארותו" של המטפל בלי שום קשר אם הוא הרוויח או הפסיד, חוויה זו של קשר יכולה להיות עבורו חוויה מתקנת. בכך, למטופל כבר לא יהיה את הצורך הכפייתי הלא מודע "לבחון" את האהבה של הסובבים אותו.

האם ניתן "לנצח את הרולטה" אם לומדים להמר היטב?


לתשובה >>

במחקר שנעשה על "פעילות ההימורים" נאמר שהפעולה היחידה שאדם יכול לעשותה מבלי לשפר את ביצועיו היא פעולת ההימור. אין אפשרות לאדם לנצח משהו שנשלט על ידי מזל או מקריות. בספורט למשל, הבנוי על מיומנות, אדם יכול לשפר את הישגיו. באולימפיאדה אנו רואים איך מדי ארבע שנים נשברים שוב ושוב שיאי עולם. נכון הדבר גם בתחום העסקי, הטכנולוגי ובתחומים אקדמאיים. זה נכון לגבי מיומנויות מוחיות. אך פעולת ההימורים לא ניתנת לשיפור. ככל שאדם יהמר יותר, הוא לא בהכרח יהמר טוב יותר.

איך טיפול שיחתי יכול לסייע למהמר כפייתי?


לתשובה >>

הטיפול במהמרים מבוסס בעיקר על פסיכותרפיה - טיפול על ידי שיחות. השיחה הפרטנית עם המטפל נועדה לשמש כ"מקום בטוח" או "מרחב מאפשר" Facilitating Environment למטופל (ויניקוט 1963), שבו הוא יכול "לשפוך את ליבו" ולקבל אוזן קשבת. המייחד את הפסיכותרפיה לעומת שיחה עם חבר על כוס קפה הם הכלים הטיפוליים, האובייקטיביות והסודיות המלאה, המאפשרים למטופל "לספר הכול". בכך שהמטופל מספר "הכול" מבלי לסנן או לצנזר את דבריו מחשש שאמא, אבא או חבר יעביר את האינפורמציה הלאה, יש למטופל אפשרות לעשות "בדק בית". למעשה, התחושה שהמטפל "מכיל" בתוכו את "חלקיקי החלקים" של המטופל, ואף מנסה יחד איתו "לארגן ולסדר" אותם מחדש, מאפשר למטופל חוויה אותנטיות של הכלה, אכפתיות ואף סוג של "אהבה" (ביון, 1962).

המטופל יתחיל כעבור מספר חודשים לחוש הטבה במצבו. הדחק והסטרס ילכו וייחלשו כאשר הוא יחוש את האמפתיה והאכפתיות שהמטפל יעניק לו. אם הקשר יתחזק ויעמיק, קרוב לוודאי שיחל מה שאנו מכנים "שינוי מהותי". שינוי זה נועד לסייע לאישיות הבריאה, לעצמי האמיתי True Self להפציע מתוך ה-False Self שהמהמר יצר לעצמו, מתוך אותה אישיות גרנדיוזית ואומניפוטנטית שכל רצונה היה להגן על האישיות החלשה, הדיכאונית וחסרת הביטחון (ויניקוט, 1965). ה"מסיכה" של המהמר מתחילה להיסדק ומתחתיה "יפציע" האני האמיתי, ה- Core self . בעזרת המטפל, המהמר יוכל לחזק ולגבש את ה"אני" הזה ולהקנות לו כלים וכוחות שעד כה לא היו לו.

הטיפול מתחיל עם עבודה קוגניטיבית-התנהגותית (CBT). לאחר הפסקת ההתנהגות ההרסנית וההתמכרותית, מתחיל גם טיפול דינאמי פסיכותרפויטי. בטיפול כזה המטופל יכול בעזרת המטפל להביא שינוי משמעותי בחייו. לשינוי כזה אינו קל להשגה אך הוא יאפשר למטופל להגיע לדרגה סבירה של Well-Beingness –הקלה במצבי הדיכאון, החרדה, הדחק הנפשי/גופני, הסדר חובות, תקשורת בריאה עם בני משפחה ועוד.

האם מהמר (פתולוגי/כפייתי) יכול להמר באופן מבוקר?


לתשובה >>

כאשר המהמר "מתעקש" להמשיך להמר "רק על מעט כסף", השאלה שצריכה להשאל - מדוע הוא בכלל בא לגמילה? חוקרת התפתחות הילד בשם Judith Viorst כתבה בספרה "אובדנים הכרחיים": "כאשר ילד גדל והופך לאדם בוגר נדרש ממנו לעשות "ויתור" מסוים על מנת שיוכל "לחזק ולהכיל" בתוכו את השלב ההתפתחותי הבא. למשל, אם ילד אוחז בידו דובי, מוצץ או שהוא שותה מבקבוק, הוא לא יוכל להגיע איתם לבית הספר, שם חפצים אלה נחשבים "ילדותיים". על מנת שיוכל להתחיל את דרכו בעולם של הגדולים, הוא צריך לוותר בתוך עצמו על הדובי ו"להחזיק" את הדובי כרעיון בראשו, כך ששתי ידיו יהיו פנויות לאחוז בדברים אחרים". אני מאמינה שהדבר נכון גם לגבי מהמרים. אם יוכלו לרגע לוותר על תשומת הלב השלילית, על הפנטזיה של להיות "מלך" ועוד, הם יוכלו לאחוז בדברים אחרים. לפי ניסיוני, מהמר המגיע לטיפול ומשקיע בעבודה הטיפולית, בונה לעצמו תוך שנה (פחות או יותר) "רשת חיים", Life Network, שעליה הוא יכול לבנות בסיס לשינוי. אם יש לו אהבה, משפחה, עבודה וכסף, האם יוותר על כל אלו? בשביל מה? כבר יש לו מה להפסיד, ואולי הפעם הוא לא יהמר על הדברים הללו שכסף לא קונה אותם.המידע הנ"ל סופק באדיבות עמותת "אפשר" (המטפלת בנפגעי הימורים)

תווי תקן

הארגון האירופאי (EL) והארגון העולמי (WLA) למפעלי הגרלות גיבשו תקן בינלאומי לאחריות חברתית, שמחייב את כל מפעלי ההגרלות החברים בארגונם.

התקן מגדיר 11 קריטריונים לפעילות והתנהגות אחראית כלפי הציבור, הן בסוגיות מסחריות והן בתחום תכנון המשחקים ושיווקם:

 1. מחקרים.
 2. הדרכות עובדים.
 3. תכניות לסוכני מכירות.
 4. עיצוב ותכנון משחקים.
 5. ערוצי משחק מרוחקים.
 6. שיווק ופרסום.
 7. הפנייה לטיפול.
 8. חינוך שחקנים.
 9. מעורבות בעלי עניין.
 10. דיווחי מדידה ואישור.
 11. משחקים אלקטרוניים.

מפעל הפיס, הוא בין עשר מפעלי ההגרלות הראשונים בעולם שעבר את המבדק הבינלאומי בהצלחה וזכה בתו התקן היוקרתי לצד אוסטריה, אנגליה, איטליה, צרפת, שוויץ, שבדיה, פינלנד, גרמניה וספרד. והינו בין הגופים הראשונים בעולם שהחיל למעשה את תו התקן ופועל על פיו.

בכל שנה החל משנת 2009 עובר המפעל את מבחני ההסמכה, וגם בשנת 2015 מפעל הפיס עבר בהצלחה את מבדקי תו התקן של שני הארגונים העולמיים:

תו התקן הבינלאומי דרג 4 - הגבוה ביותר של ארגון world lottery association) WLA), האחראי על קביעת נורמות וכללי עבודה בתחום "משחקים באחריות".

ותו התקן המחמיר, "משחקים באחריות" של ארגון ההגרלות האירופאי EL.

טיפים לטיפול בבעיית הימורים

עבור רוב האנשים, הימורים הם פעילות מהנה שנעשית מתוך בחירה, מדי פעם. אצל חלק מהאנשים הימורים הופכים לבלתי נשלטים והם מאבדים את היכולת לבחור מתי וכמה להמר.

הימור כפייתי הוא לא הרגל רע אלא הפרעה של שליטה בדחפים. הימור כפייתי הוא הרסני למשפחה, לחיי החברה ולקריירה המקצועית של המהמר. כספים המיועדים לצרכים בסיסיים כמו מזון, תשלומי שכר דירה, חשמל וכד' הופכים לכספי הימורים. החובות לבנקים, לבני משפחה, לחברים ולמלווים בשוק האפור תופחים. חלק מהמהמרים הללו נהיים אובדניים. רובם יזדקקו לעזרה כדי להפסיק את הפגיעה הנגרמת להם ולמשפחתם כתוצאה מהימורים.

על מנת להפחית את הסיכון לאבד שליטה חשוב לשמור על מודעות עצמית.


מהו הימור כפייתי?

ההבחנה בין הימורים חברתיים או מזדמנים לבין הימורים כפייתיים מתבטאת ב-3 משתנים:

 1. מטרות.
 2. הזמן המושקע.
 3. השלכות.

בעוד המהמר החברתי פועל לשם הנאה ובילוי, בהשקעת זמן מוגבלת תוך לקיחת סיכון מחושב ומזעור נזקים, ההימור הכפייתי נעשה לשם הריגוש, הפגת מתח ובריחה ממציאות.


היקף תופעת ההתמכרות להימורים בארץ ובעולם

בעולם קיימים מודלים שונים ומתודולוגיות מחקר שונות לבחינת היקף תופעת ההימורים. מפעל הפיס החל לחקור את היקף התופעה ומאפייניה משנת 2003. החל משנת 2014 התאים המפעל את אופן הבדיקה למודל מתוקף שנבחן במספר מדינות בעולם.

מודל ה-Problem Gambling Severity Index) PGSI) שפותח ע"י המרכז הקנדי לשימוש בסמים ונועד למדוד את שיעור המעורבות בהימורים ושכיחות בעיית ההימורים באוכלוסייה הכללית הבוגרת בקנדה. המודל הפך לאחד מהכלים המקובלים ברחבי העולם לבדיקת שכיחות בעיית ההימורים ומיושם במדינות רבות ביניהן אוסטרליה, נורבגיה, אנגליה איסלנד, איטליה, אוסטרליה ועוד.


ניתן לחלק את השאלות הנכללות במודל ה PGSI למספר מעגלי התייחסות:

המעגל הראשון - מתייחס להתנהגות המהמר עצמו, תדירות והיקף ההימורים והצורך בסיפוק.

המעגל השני - מתייחס לתובנות המהמר ביחס להתנהגותו, הבנה שישנה בעיה או תחושת אשמה.

המעגל השלישי - מתייחס ליחס בין התנהגות המהמר לסביבתו ותוצאות התנהגותו - העברת ביקורת מצד הסביבה, בעיות כלכליות או בריאותיות.


המודל מבוסס על 9 השאלות הבאות ביחס לשנה האחרונה באיזה תדירות:

 • השקעת בהגרלות או משחקי מזל כלשהם, יותר ממה שיכולת להרשות לעצמך להפסיד;
 • הרגשת צורך להגדיל את סכום הכסף שאתה מהמר עליו על מנת לחוות תחושה של התרגשות;
 • יצא לך לחזור ולהמר יום אחרי יום כדי לנסות להחזיר כסף שהופסד;
 • יצא לך ללוות כסף, לגייס כסף, או למכור משהו על מנת שיהיה כסף כדי להשתתף בהגרלה משחקי מזל או הימור כלשהם;
 • הרגשת שיתכן ויש לך בעיית הימורים;
 • אנשים העבירו ביקורת על העובדה שאתה משתתף בהגרלות, הימורי ספורט או משחקי מזל, או אמרו לך שיש לך בעיית הימורים , בלי קשר לאם אתה חושב שזה נכון או לא?;
 • הרגשת אשם לגבי הדרך שבה אתה משתתף במשחק מזל, הגרלה או הימורים בספורט , או ממה שקורה כשאתה משתתף;
 • ההשתתפות שלך במשחק מזל, הגרלה או הימורים בספורט גרמה לך לבעיות בריאותיות כלשהן שנגרמו כתוצאה מהשתתפות, כולל מתח או חרדה;
 • ההשתתפות שלך במשחק מזל, הגרלה או הימורים בספורט גרמה לבעיות כלכליות כלשהן לך או לבני משפחתך.

ניקוד ניתן לכל אחת מהשאלות בהתאם לתדירות

0 - אף פעם, 1 - לפעמים, 2 - רוב הזמן, 3 - כמעט תמיד


על פי המחקרים שערך מפעל הפיס באמצעות מכון המחקר גאוקרטוגרפיה על פי מודל זה בשנת 2014 בקרב 11,000 איש(1) ובשנת 2015 בקרב 4000 איש(2) בין 1.3% ל-1.8% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל נמצא בסיכון גבוה לפתח בעיית הימורים. בין 3.3 ל-4.1% מהאוכלוסייה נמצא בסיכון בינוני לפתח בעיית התמכרות להימורים.

ממחקרים בעולם נמצא כי שיעור המוגדרים כבעלי סיכון גבוה לפתח בעיית הימורים נע בין 0.4 ל-7.6% (משתנה מארץ לארץ בהתאם למתודולוגיות המחקר) הממוצע העולמי עומד על כ-2.3% מהאוכלוסייה הבוגרת.

(1) 10,000 משיבים המייצגים את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בגילאי 18+ ו 1,000 משיבים המייצגים את המגזר הערבי הבוגר בגילאי 18

(2) 1,000 משיבים המייצגים את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בגילאי 18+ ו 3,000 משיבים המייצגים את המגזר הערבי הבוגר בגילאי 18+


איך תדעו אם נסחפתם עם השתתפות בהגרלות והימורים?

דפוסי השתתפות בעייתיים בהגרלות והימורים הינם דפוסי השתתפות הגורמים נזק למשפחה או לחיים האישיים, לעבודתו, למצבו הכלכלי או לבריאותו של המשתתף בהגרלות. הסיכון שתפתחו דפוסי השתתפות בעייתיים גובר אם אתם מחזיקים באמונות שקריות באשר לדרך בה עובדות ההגרלות או סוגי הימור אחרים.


מהם הסיכויים לזכות?

הסיכוי לזכות בפרס משתנה בהגרלות השונות. בהגרלה כמו הלוטו הסיכוי לזכות בפרס הראשון עומד על אחד ל-16 מיליון בקירוב, בהגרלה כמו פיס 777 הסיכוי לזכייה בפרס הראשון הינו 1 ל-61,640 בקירוב, ובהגרלה כמו הצ'אנס - הסיכוי לזכות בפרס הראשון הינו 1 ל-4,096 (במסלול הרב צ'אנס).


האם תוכלו לשפר את סיכויי הזכייה שלכם?

לא. לאסטרטגיות האישיות או לטקסי המזל שלכם אין השפעה על התוצאה הסופית של ההגרלה. הודות לטבעה האקראי של ההגרלה, זה בלתי אפשרי לצפות איזה שילוב מספרים יוגרל או איזה כרטיס חישגד יהיה הכרטיס הזוכה.

פרטים על סיכויי הזכייה של ההגרלות השונות ניתן למצוא באתר האינטרנט של מפעל הפיס.


איך להמשיך וליהנות מהגרלות:

 • הבינו את סיכויי הזכייה והיו מציאותיים באשר לציפיות הזכייה וההפסדים.
 • זכרו שאין דרך מיוחדת להשתתף בהגרלות שתבטיח כי תנצחו את הסיכויים.
 • הגבילו את עצמכם לסכום סביר אותו תוציאו על הגרלות, ואל תחרגו ממנו.
 • אף פעם אל תוציאו יותר כסף מכפי שתוכלו להרשות לעצמכם.
 • הבינו והכירו בסימנים המצביעים על הימור בעייתי.
 • בקשו עזרה ברגע שתתחילו להוציא יותר כסף מכפי שהתכוונתם או מכפי שאתם יכולים להרשות לעצמכם.

נורות אזהרה המצביעות על הימור בעייתי הגרלות

 • בזבוז יותר כסף וזמן מכפי שתכננתם או מכפי שאתם יכולים להרשות לעצמכם.
 • הלוואת כספים כדי להמר.
 • הימור בכספים המיועדים לדברים אחרים (כמו אוכל, שכר דירה וכו'.)
 • הזנחת תחומי אחריות חשובים כמו עבודה או משפחה לטובת הימורים.
 • שקרים או טיוח על סכומי הכסף שהוצאתם או הפסדתם.
 • רדיפה אחרי ההפסדים, וניסיון להחזיר לעצמכם את הכסף.
 • ויכוחים עם משפחה וחברים, בעיקר על נושאי כספים.
 • חובות שנוצרו בעקבות הימורים.

ענו על השאלות בשאלון המצ"ב ותוכלו להעריך האם קיימת לכם או למכריכם בעיית הימורים או שהנכם משחקים באחריות.


כל הנאמר באתר מוגש כשרות לציבור ואינו מהווה תחליף לטיפול / אבחון מקצועי במידת הצורך.


שכנוע לקבלת טיפול

לעיתים, יכחיש המהמר את בעייתו או שיהיה חסר מוטיבציה, ויזדקק לעזרה מידידיו ומבני משפחתו. כדי לעשות את הצעד הראשון.


להלן מספר טיפים:

 1. התחילו את השיחה באמירת דברים חיוביים על המהמר כאדם ועל מערכת היחסים שלכם.
 2. השתמשו במשפטי "אני" ברורים תוך הדגשת האכפתיות שלכם. דוגמא: "אני מודאג/ת לגבי מה שקורה לנו".
 3. היצמדו לנושאים מוגדרים וברורים. דוגמא: "אני מרגיש/ה רע מפני שאינני יכול/ה אף פעם לצפות באיזה מצב רוח תחזור הביתה". או "אני מרגיש/ה חוסר בטחון. אני כל הזמן פוחד/ת ומודאג/ת בגלל הבעיות הכספיות שלנו".
 4. היו מוכנים להכחשה או לגילויי עוינות. אל תפלו בפח של מניפולציות המהמר. למשל, מהמרים רבים יאשימו את בן/בת הזוג בבעייתם. היצמדו לתוכנית שלכם, כלומר, למה שרציתם לומר ומה שאתם מבקשים שיקרה.
 5. נסו לקשור את הדברים שלכם למה שמטריד את המהמר. למשל: אם הוא/היא מתלוננים על מתח או עייפות השתמשו במידע זה וקשרו זאת לבעיית ההימורים שאתם רוצים לדבר עליה.
 6. לפני שאתם פועלים חפשו יעוץ ועזרה במרכז "אפשר" הקרוב למקום מגוריכם.

בני משפחה ואחרים משמעותיים למהמר, יכולים לנקוט פעולות כדי ללחוץ על מהמר לקבל יעוץ/ טיפול. חשוב שהמטרה תהיה ברורה לכל מי שייקח חלק במפגש. חשוב שבמפגש ישתתפו בעיקר אנשים משמעותיים וקרובים כמו ילדים בוגרים, הורים וחברים קרובים שמודעים לביית ההימורים.

חשוב לזכור! שכל מה שיוחלט לעשות, יעשה באווירה תומכת, כדי שמהמר יחוש באכפתיות ולא ברגשות אשמה, בושה או עונש. כדי להגביר את סיכויי ההצלחה, רצוי לבצע הכנה ותרגול מוקדם בהנחיה של מטפל.

כל הנאמר באתר מוגש כשרות לציבור ואינו מהווה תחליף לטיפול/ אבחון מקצועי במידת הצורך.