חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה שיתופי פעולה נוספים

שיתופי פעולה נוספים

שיתוף פעולה עם משרד החינוך

כחלק מהתוכנית הלאומית לקידום לימוד מקצועות ליבה במערכת החינוך העל יסודית, משרד החינוך ומפעל הפיס החליטו על שיתוף פעולה במיזם בו יוענקו מלגות לסטודנטים באוניברסיטאות, הלומדים לקראת תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, לשון, אנגלית, ומעוניינים לשלב בלימודי התואר גם לימודי הוראה, כך שבתום הכשרתם ישתלבו כמורים במערכת החינוך העל יסודית בפריפריה.
מטרת התוכנית היא לגייס סטודנטים איכותיים, שיוכשרו להוראה וילמדו את המקצועות שפורטו לעיל, באזורי הפריפריה הגיאוגרפית ו/ או החברתית, כדי להשביח את ההוראה באזורים אלה, להעלות את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פערים בחברה הישראלית.

הסטודנטים הזכאים למלגות צריכים להשתייך לאחת הקבוצות הבאות:

 • אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה.
 • לימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה. התוכנית מיועדת לסטודנטים באוניברסיטה, בשנת לימודיהם השלישית או הרביעית, הלומדים לימודים לתואר אקדמי ולתעודת הוראה.
 • לימודים לתואר שני ותעודת הוראה. התוכנית מכוונת לסטודנטים באוניברסיטאות, הלומדים לתואר שני, שעדיין לא החלו בלימודי הכשרה להוראה.
 • מורים בפועל מהפריפריה, המלמדים מקצועות אלו ומבקשים ללמוד לתואר שני בתחום הדיסציפלינות הנ"ל, מתוך כוונה שיובילו את התחום בבית ספרה בעתיד. למורים אלו נדרש מכתב המלצה ממנהל המחוז.
 • עמידה בתנאי קבלה נוספים למועמדים שפורטו לעיל – המוסדות האקדמיים יקיימו תהליך מיון איכותי שיאבחן את התאמתו של המועמד להוראה ואת מחויבותו להוראה בפועל, לצד איכות אקדמית.

משרד הקליטה

תוכנית "מנהיגות עולה" הינה תוכנית בשיתוף עם מפעל הפיס לסטודנטים עולים ויוצאי אתיופיה הלומדים בפריפריה. התכנית הינה תכנית מנהיגות משותפת וייחודית. מטרת הפרויקט היא לייצר נבחרת של סטודנטים עולים, שיהוו גורם משמעותי בתרומה לקהילה המקומית, שיפתחו קשר, מחויבות וזיקה לקהילה ולישוב בכוונה שיישארו כתושבי האזור לאחר תום לימודיהם.
זכאים להגיש מועמדות לתוכנית סטודנטים העונים לתנאים הבאים:
 
סטודנט לתואר ראשון/ שני בשנה א' או ב' הזכאי למימון שכר לימוד על ידי המינהל לסטודנטים עולים. באחד ממוסדות הלימוד הבאים:

 • אוניברסיטת בן גוריון
 • מכללת ספיר
 • מכללת אשקלון
 • אוניברסיטת אריאל
 • מכללת עמק יזרעאל

מוסדות הלימוד הנ"ל נבחרו מתוך הפריפריה הגיאוגרפית בישראל בכוונה להעצים הן את הסטודנטים שבחרו להתגורר וללמוד באזורים אלה והן את האוכלוסייה המוחלשת המתגוררת בסביבה זו. כמו כן, מדובר במוסדות בהם יש מספר גבוה יחסית של סטודנטים עולים, המאפשר הקמת קבוצות מנהיגות איכותיות.

צוערים לשלטון המקומי

תוכנית עתידים "צוערים לשלטון המקומי" הינה תוכנית ייחודית בשיתוף עם משרד הפנים, משרד האוצר, המרכז לשלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומפעל הפיס אשר זיהו צורך בטיוב ההון האנושי ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה.
התוכנית פועלת לשיפור השלטון המקומי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפאליים. התוכנית מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים בעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית על מנת להביא לשיפור איכות השלטון המקומי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל ובכך להוביל להקטנת הפערים. מטרת התוכנית הינה לאפשר לסטודנטים תושבי הפריפריה לרכוש תואר ראשון או תואר שני אשר משולב בו תחום המדיניות הציבורית והממשל, על מנת להקנות לאותם סטודנטים כלים שיאשרו להם להשתלב בעמדות מפתח ברשויות המקומיות (בעיקר בפריפריה) ככוח אדם איכותי בתחומי המנהל הציבורי בשלטון המקומי.

 
תנאי הקבלה:

 • קבילות אקדמית לתואר ראשון או שני רלוונטי, בהתאם למוסד הלימוד בכל תוכנית
 • מבחן ממוחשב
 • מרכז הערכה
 • ראיון אישי

ספורטאים מצטיינים

הענקת מלגת מפעל הפיס לספורטאים וספורטאיות אשר מצטיינים בתחומם וחברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים. המלגה תאפשר לספורטאים מצטיינים לרכוש השכלה אקדמאית.
המלגה מוענקת על בסיס סוציו אקונומי לספורטאים, חברים בנבחרת הלאומית ייצוגית, המומלצים ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל האיגוד והלומדים לתואר מוכר מל"ג.

מיזם הישגים להייטק

תוכנית "הישגים להייטק" הינה תוכנית שמעניקה הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית גובשה לאור החלטת הממשלה.
התוכנית תומכת בסטודנט (תמיכה אקדמית וסיוע כלכלי) לכל אורך הדרך – החל משלב המכינה הקדם אקדמית הייעודית, דרך שנות לימודי התואר ועד לסיומו.
התוכנית מעמידה לטובת הסטודנטים מימון שכ"ל מלא ודמי קיום בשנות המכינה והתואר הראשון, ובנוסף מעטפת לימודית וחברתית, הכוללת בין היתר תמיכה אקדמית, מחשב נייד לכל סטודנט, יועצים אקדמיים ייעודיים לנושא, אבחונים, מימון בחינה פסיכומטרית, תמיכה פרטנית ועוד.
 

תנאי הסף:

 • לימודים לתואר אקדמי במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
 • פעילות התנדבות חברתית
 • אזרח ישראל

מלגת אירתקא

מלגת "אירתקא" הוקמה כחלק מתוכנית המועצה להשכלה גבוהה להרחבת הנגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית. התוכנית הינה שיתוף פעולה של מפעל הפיס, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך וקרנות יהודיות פילנתרופיות מחו"ל.
ייחודה של מלגת "אירתקא" הוא השילוב בין קריטריונים סוציו אקונומיים לתחומי לימוד מעודפים. באמצעות אלו המלגה מכוונת את תלמידי החברה הערבית ללמוד תחומים נדרשים במשק אשר ייצוג החברה הערבית בהם נמוך.
התוכנית מלווה ע"י חברי ועדת היגוי בה חברים השותפים במימון התוכנית.
 

התנאים לקבלת המלגה בשנה הראשונה:

 • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בישראל
 • סטודנט לתואר ראשון בשנה א' בסטאטוס מן המניין
 • מינימום 12 ש"ש/ 2 קורסים לסמסטר לסטודנטים הלומדים באו"פ
 • התנדבות 40 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח.

 
התנאים לקבלת המלגה בשנה השנייה:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה הראשונה
 • סטודנט בשנה ב' בסטטוס מן המניין
 • מינימום 12 ש"ש/ 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באו"פ
 • התנדבות 80 שעות בקהילה–במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח

 
התנאים לקבלת המלגה בשנה השלישית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השנייה
 • סטודנט בשנה ג' בסטטוס מן המניין
 • מינימום 12 ש"ש/ 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באו"ת
 • צבירה של 60 נקודות זכות אקדמיות בשנתיים הראשונות ללימודים
 • התנדבות 80 שעות בקהילה –במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח

 
התנאים לקבלת המלגה בשנה הרביעית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השלישית
 • לימודי תואר הנמשכים 4 שנים על פי הגדרות מוסד הלימוד והמועצה להשכלה גבוהה בישראל
 • מינימום 12 ש"ש/ 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באו"ת
 •  התנדבות 80 שעות בקהילה –במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח

רפואנים בגליל

תוכנית "בוחרים גליל" הינה תוכנית דרך חדשנית וייחודית למשוך את רופאי העתיד ולשלבם בפן המקצועי והקהילתי באזור הגליל. התוכנית כוללת מלגות לימודים לסטודנטים, מלגות מחיה לסטז'רים, כמו גם, השתתפות בתכנית לחיזוק הקשר עם הגליל, סיוע במציאת פתרונות דיור וסיוע במציאת מקום עבודה לבן/ בת הזוג. כאמור תוכנית זו מהווה מודל מוצלח המשלב אלמנטים מקצועיים, חברתיים וקהילתיים גם יחד.
התוכנית מיועדת לסטודנטים שנמצאים בשנתיים האחרונות ללימודים בכלל מסלולי הלימוד- ארבע/שלוש שנתי, סטודנטים הרואים בהשתלבות ברפואה בגליל ייעוד אישי, מקצועי ולאומי, בעלי מחויבות ונכונות למילוי הסטאז' בבתי החולים בגליל, בעלי מוטיבציה חברתית המבקשים להשתלב ולייצר מיזמים חברתיים בגליל ובעלי נכונות להשתתפות פעילה בתכנית.

 
תנאי הסף:

 • לימודים לתואר אקדמי במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
 • פעילות התנדבות חברתית
 • אזרח ישראל