חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה קריטריונים - מסלול מלגות תלת שנתיות לתואר מלא

קריטריונים - מסלול מלגות תלת שנתיות לתואר מלא

 נושאמלגת פיס תלת שנתית לתואר ראשון  (שלוש שנים)  
אוכלוסיית  הזכאים למלגה 

זכאי מלגת מפעל הפיס אופיינו ל-4 קבוצות אוכלוסייה:
 
קבוצה א' - לוחמים ותומכי לחימה לאחר שיחוררם 
קבוצה זו מקבלת 60% - מסך המלגות המוענקות.
מלגת מפעל הפיס מוענקת לחיילים משוחררים אשר שירתו כלוחמים ותומכי לחימה (עפ"י הגדרת אכ"א –אגף כוח אדם בצה"ל בשיתוף היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הבטחון)
 
קבוצה ב' - מסיימי 24 חודשי שירות לאומי ושירות אזרחי
קבוצה זו מקבלת 5% מסך המלגות.
 
קבוצה ג' -  סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית
קבוצה זו מקבלת 20% מסך המלגות.
 
קבוצה ד' -  סטודנטים מהאוכלוסייה הכללית
קבוצה זו מקבלת 15% מסך המלגות.

קריטריונים לקבלת מלגה

• אזרחות ישראלית.
 

• מועמדים הנרשמים לשנה ראשונה ללימודי תואר ראשון, סמסטר א'.
 

• הנרשמים למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג בלבד.
 
 
• גובה המלגה: 30,000 ₪ (10,000 ₪ לשנה למשך 3 שנים רצופות).
 
• סטודנטים הלומדים בהיקף לימודים של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בסמסטר).
   
• הסטודנטים יבחרו על פי בחינת המצב הסוציו-אקונומי.

תרומה לקהילה4 שעות שבועיות, 130 שעות התנדבות בשנה.
כפל מלגותסטודנאים אינם רשאים לקבל כפל מלגות ממפעל הפיס באותה שנה.

 
פירוט הפרמטרים שהם מדד לקביעת המצב הסוציו-אקונומי

 1. מצב משפחתי
  • רווק/ה
  • נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה
  • נשוי/אה+ ילדים
  • חד הורי/ית
  • אלמן/אלמנה+ילדים
  • גרוש/ה + ילדים
 2. הורים
  • זוג הורים
  • יתום מהורה אחד/ חד הורי
  • יתום משני הורים
 3. מספר נפשות במשפחה
  רווקים/ות עד גיל 24 כולל חיילים/ות בשרות חובה+ שרות לאומי כולל המועמד/ת עצמו/ה (אחים ואחיות) +שירות אזרחי
  • עד 3
  • 5-4
  • 8-6
  • 13-9
  • יותר מ-13
 4. מספר ילדים במשפחה
  מספר הילדים במשפחה אם המועמד/ת הוא/היא ההורה:
  • עד 3 ילדים
  • 5-4 ילדים
  • 8-6 ילדים
  • 9+ ילדים
 5. מגורים עפ"י דרוג הלמ"ס
  מדד סוציו אקונומי (מועצות מקומיות, ערים, מועצות אזוריות, מושבים, כפרים וקיבוצים, עיירות פיתוח)
  • שכונת שיקום (עפ"י הגדרת משרד החינוך), קיבוצים מקבוצת א'-ב' (רקע סוציו אקונומי קשה עפ"י דרוג התנועה הקיבוצית)
   מדרגת מצב סוציו אקונומי 3-1
  • מדרגת מצב סוציו אקונומי 7-4
  • מדרגת מצב סוציו אקונומי 10-8
 6. מצב סוציאלי
  • נכות: נכות מוכרת
  • נכות הורה (לכל הורה)
  • נכות בן משפחה (לכל אח ואחות)
  • נכות המועמד
  • שני הורים מובטלים/ חד-הורי מובטל / שני הורים במעמד לא עובד
  • הורה מובטל / הורה במעמד לא עובד
    
 7. הכנסה לנפש ברוטו:
  ההתיחסות הינה למרכיבי שכר קבועים בלבד ללא התחשבות בתשלומי ביגוד, הבראה וכו'. החישוב נעשה על סמך שכר ממוצע ו/או קצבה מבין שלושת תלושי השכר האחרונים ו/או הקצבה ומספר הנפשות במשפחה.