חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה מלגות פיס חד שנתיות

מלגות פיס חד שנתיות

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

המלגה החד שנתית הינה בסך 10,000 ₪. המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג, אשר בעת הרישום לקבלת המלגה לומדים בסמסטר א' בכל אחת משנות הלימוד וזאת כדי לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים אחת לרבות סטודנט/ית שכבר החל/ה בלימודיו/ה.

 
אוכלוסיות היעד:

מלגות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי

מפעל הפיס פועל בשיתוף עם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, לקידום החינוך וההשכלה של החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי.
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים שבמשרד הביטחון, מנהלת את פרויקט מלגות מפעל הפיס לאוכלוסיית החיילים המשוחררים

 
מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית:

 • חיילים משוחררים עד 5 שנים מתום שירות חובה ו/או מסיימי שירות לאומי אזרחי של 24 חודשים מלאים עד 5 שנים מסיום שירותם.

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • סטודנט הנרשם למלגה החד שנתית מחוייב ללמוד גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות תרומה לקהילה (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה) בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

  
לפרטים נוספים והרשמה
יש להיכנס לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון (החל מתאריך 5/01/2015).
 

מלגות לסטודנטים מכלל האוכלוסייה (לרבות בוגרי שירות לאומי של 12 חודשים)

מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית של מפעל הפיס, העונים לתנאים המפורטים להלן:

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • סטודנט הנרשם למלגה החד שנתית מחוייב ללמוד גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה), תרומה לקהילה בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

  
תקופת הרישום:

תאריכי הרישום והשלמת המסמכים עבור המלגה החד שנתית לשנת הלימודים תשע"ה:

סטטוסתאריכים
תקופת רישום05/01/2015-12/01/2015
תקופת השלמת מסמכים/עדכון נתונים -
(לסטודנטים שנרשמו בתקופת הרישום)
12/01/2015-26/01/2015

 
כיצד נרשמים?
 

תהליך הרישום למלגה וצירוף המסמכים מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית.
חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון. כמו כן אחראים לרישום, אימות נתוני הסטודנטים ומעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.
 

 • לשאלות ולבירורים - לחצו כאן
 • טלפון לבירורים: 073-2955881
 • כניסה למערכת תפתח במועדי ההרשמה בין התאריכים – 5/1/2015-12/01/2015
   

מלגות לאוכלוסייה הערבית

מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית של מפעל הפיס, העונים לתנאים המפורטים להלן:

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • סטודנט הנרשם למלגה החד שנתית מחוייב ללמוד גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה), תרומה לקהילה בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

  
תקופת הרישום:

תאריכי הרישום והשלמת המסמכים עבור המלגה החד שנתית לשנת הלימודים תשע"ה:

סטטוסתאריכים
תקופת רישום05/01/2015-12/01/2015
תקופת השלמת מסמכים/עדכון נתונים –
(לסטודנטים שנרשמו בתקופת הרישום)
12/01/2015-26/01/2015

 

כיצד נרשמים?

תהליך הרישום למלגה וצירוף המסמכים מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית.
חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון. כמו כן אחראים לרישום, אימות נתוני הסטודנטים ומעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.
 

 • לשאלות ולבירורים - לחצו כאן
 • טלפון לבירורים: 073-2955881
 • כניסה למערכת תפתח במועדי ההרשמה בין התאריכים – 5/1/2015-12/01/2015
   

קריטריונים לקבלת המלגה החד שנתית

 נושאמלגות חד שנתיות
(לשנת לימודים אחת)
אוכלוסיית  הזכאים למלגה 

זכאי מלגת מפעל הפיס אופיינו ל-4 קבוצות אוכלוסייה:

קבוצה א' - חיילים משוחררים
קבוצה זו מקבלת 60% מסך המלגות המוענקות.
  
קבוצה ב' – שירות לאומי
קבוצה זו מקבלת 5% מסך המלגות.
 
קבוצה ג' -  סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית
קבוצה זו מקבלת 20% מסך המלגות.
 
קבוצה ד' -  סטודנטים מהאוכלוסייה הכללית
קבוצה זו מקבלת 15% מסך המלגות.

קריטריונים לקבלת מלגה

• סטודנטים ללימודי תואר ראשון (בכל אחת משנת הלימוד לתואר).

• סטודנט הנרשם למלגה החד שנתית מחוייב ללמוד גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'.
 
• סטודנטים ללימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
 
• סטודנטים הלומדים בהיקף לימודים של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בסמסטר).
  
• הסטודנטים יבחרו על פי בחינת המצב הסוציו-אקונומי.

תרומה לקהילה4 שעות שבועיות, 100 שעות התנדבות בשנה.

 
פירוט הפרמטרים שהם מדד לקביעת המצב הסוציו-אקונומי

 1. מצב משפחתי
  • רווק/ה
  • נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה
  • נשוי/אה+ ילדים
  • חד הורי/ית
  • אלמן/אלמנה+ילדים
  • גרוש/ה + ילדים
 2. הורים
  • זוג הורים
  • יתום מהורה אחד/ חד הורי
  • יתום משני הורים
 3. מספר נפשות במשפחה
  רווקים/ות עד גיל 24 כולל חיילים/ות בשרות חובה+ שרות לאומי כולל המועמד/ת עצמו/ה (אחים ואחיות) +שירות אזרחי
  • עד 3
  • 5-4
  • 8-6
  • 13-9
  • יותר מ-13
 4. מספר ילדים במשפחה
  מספר הילדים במשפחה אם המועמד/ת הוא/היא ההורה:
  • עד 3 ילדים
  • 5-4 ילדים
  • 8-6 ילדים
  • 9+ ילדים
 5. מגורים עפ"י דרוג הלמ"ס
  מדד סוציו אקונומי (מועצות מקומיות, ערים, מועצות אזוריות, מושבים, כפרים וקיבוצים, עיירות פיתוח)
  • שכונת שיקום (עפ"י הגדרת משרד החינוך), קיבוצים מקבוצת א'-ב' (רקע סוציו אקונומי קשה עפ"י דרוג התנועה הקיבוצית)
   מדרגת מצב סוציו אקונומי 3-1
  • מדרגת מצב סוציו אקונומי 7-4
  • מדרגת מצב סוציו אקונומי 10-8
 6. מצב סוציאלי
  1. נכות: נכות מוכרת
  2. נכות הורה (לכל הורה)
  3. נכות בן משפחה (לכל אח ואחות)
  4. נכות המועמד
  5. שני הורים מובטלים/ חד-הורי מובטל / שני הורים במעמד לא עובד
  6. הורה מובטל / הורה במעמד לא עובד
    
 7. הכנסה לנפש ברוטו:
  ההתיחסות הינה למרכיבי שכר קבועים בלבד ללא התחשבות בתשלומי ביגוד, הבראה וכו'. החישוב נעשה על סמך שכר ממוצע ו/או קצבה מבין שלושת תלושי השכר האחרונים ו/או הקצבה ומספר הנפשות במשפחה.

מועד הרישום למלגה החד שנתית יתקיים בין התאריכים
5/01/2015-12/01/2015

הגשת בקשה למלגה חד שנתית

 • בשנת 2012 מפעל הפיס העניק 450 מלגות חד שנתיות.
 • בשנת 2013 מפעל הפיס העניק 650 מלגות חד שנתיות.
 • בשנת 2014 מפעל הפיס העניק 1,100 מלגות חד שנתיות.

קישורים נוספים