חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה מלגות פיס חד שנתיות

מלגות פיס חד שנתיות

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

המלגה החד שנתית הינה בסך 10,000 ₪. המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג במהלך כל אחת משנות הלימוד וכל אחד מהסמסטרים וזאת כדי לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים אחת לרבות סטודנט/ית שכבר החל/ה בלימודיו/ה.

  
מוזמנים להגיש את מועמדותם לקבלת מלגה חד שנתית העונים לתנאים המפורטים להלן:
 
  • סטודנטים ללימודי תואר ראשון - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
  • סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג.
  • כל סטודנט המקבל מלגה חד שנתית מחוייב בתרומה לקהילה בהיקף של 4 שעות שבועיות בהתאם לנוהלי המלגה.


עמותת "ידידים למען הנוער והחברה" מרכזת את הליך הרישום והמיון של המלגה החד-שנתית.
העמותה אחראית לרישום, לאימות נתוני הסטודנטים ולמעקב שוטף במהלך שנת הלימודים. 

 

מועד הרישום יחל במהלך חודש ינואר 2015

הגשת בקשה למלגה חד שנתית

  • בשנת 2012 מפעל הפיס העניק 450 מלגות חד שנתיות.
  • בשנת 2013 מפעל הפיס העניק 650 מלגות חד שנתיות.
  • בשנת 2014 מפעל הפיס העניק 1,100 מלגות חד שנתיות.

קישורים נוספים