חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה מלגות פיס חד שנתיות

מלגות פיס חד שנתיות

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

המלגה החד שנתית הינה בסך 10,000 ₪. המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג במהלך כל אחת משנות הלימוד וכל אחד מהסמסטרים וזאת כדי לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים אחת לרבות סטודנט/ית שכבר החל/ה בלימודיו/ה.

 
אוכלוסיות היעד:

מלגות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי

מפעל הפיס פועל בשיתוף עם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, לקידום החינוך וההשכלה של החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי.
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים שבמשרד הביטחון, מנהלת את פרויקט מלגות מפעל הפיס לאוכלוסיית החיילים המשוחררים

 
מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית:

 • חיילים משוחררים עד 5 שנים מתום שירות חובה ו/או מסיימי שירות לאומי אזרחי של 24 חודשים מלאים עד 5 שנים מסיום שירותם.

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות תרומה לקהילה (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה) בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

למידע נוסף וקריטריונים לקבלת המלגה - לחצו כאן

 
לפרטים נוספים והרשמה
יש להיכנס לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון (החל מתאריך 5/01/2015).
 

מלגות לסטודנטים מכלל האוכלוסייה (לרבות בוגרי שירות לאומי של 12 חודשים)

מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית של מפעל הפיס, העונים לתנאים המפורטים להלן:

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה), תרומה לקהילה בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

למידע נוסף וקריטריונים לקבלת המלגה - לחצו כאן

 
תקופת הרישום:

תאריכי הרישום והשלמת המסמכים עבור המלגה החד שנתית לשנת הלימודים תשע"ה:

סטטוסתאריכים
תקופת רישום05/01/2015-12/01/2015
תקופת השלמת מסמכים/עדכון נתונים -
(לסטודנטים שנרשמו בתקופת הרישום)
12/01/2015-26/01/2015

 
כיצד נרשמים?
 

תהליך הרישום למלגה וצירוף המסמכים מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית.
חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון. כמו כן אחראים לרישום, אימות נתוני הסטודנטים ומעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.
 

 • לשאלות ולבירורים - לחצו כאן
 • טלפון לבירורים: 073-2955881
 • כניסה למערכת תפתח במועדי ההרשמה בין התאריכים – 5/1/2015-12/01/2015
   

מלגות לאוכלוסייה הערבית

מוזמנים להגיש את מועמדותם למלגה החד שנתית של מפעל הפיס, העונים לתנאים המפורטים להלן:

 
תנאי סף להגשת בקשה - יש לעמוד בכל התנאים:

 • סטודנטים הלומדים לימודי תואר ראשון מוכר מל"ג במוסד לימודים מוכר מל"ג - בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
 • היקף לימודים של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים למינימום 3 קורסים אקדמיים בכל סמסטר).

תשומת לבכם לתנאים הנוספים הבאים:

 • הזכאים למלגה זו נדרשים לביצוע 4 שעות שבועיות (סה"כ 100 שעות התנדבות בשנה), תרומה לקהילה בהתאם לנהלי המלגה.
 • מפעל הפיס לא יעניק המלגה למי שזכאים למלגה אחרת בסכום העולה על 30,000 ₪.

למידע נוסף וקריטריונים לקבלת המלגה - לחצו כאן

 
תקופת הרישום:

תאריכי הרישום והשלמת המסמכים עבור המלגה החד שנתית לשנת הלימודים תשע"ה:

סטטוסתאריכים
תקופת רישום05/01/2015-12/01/2015
תקופת השלמת מסמכים/עדכון נתונים –
(לסטודנטים שנרשמו בתקופת הרישום)
12/01/2015-26/01/2015

 

כיצד נרשמים?

תהליך הרישום למלגה וצירוף המסמכים מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית.
חברת מרמנת מרכזת את הליך הרישום והמיון. כמו כן אחראים לרישום, אימות נתוני הסטודנטים ומעקב שוטף במהלך שנת הלימודים.
 

 • לשאלות ולבירורים - לחצו כאן
 • טלפון לבירורים: 073-2955881
 • כניסה למערכת תפתח במועדי ההרשמה בין התאריכים – 5/1/2015-12/01/2015

מועד הרישום למלגה החד שנתית יתקיים בין התאריכים
5/01/2015-12/01/2015

הגשת בקשה למלגה חד שנתית

 • בשנת 2012 מפעל הפיס העניק 450 מלגות חד שנתיות.
 • בשנת 2013 מפעל הפיס העניק 650 מלגות חד שנתיות.
 • בשנת 2014 מפעל הפיס העניק 1,100 מלגות חד שנתיות.

קישורים נוספים