חיפוש
מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה מלגות לספורטאים מצטיינים 2017

מלגות לספורטאים מצטיינים 2017

הענקת מלגת מפעל הפיס לספורטאים וספורטאיות אשר מצטיינים בתחומם וחברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים.
המלגה תאפשר לספורטאים מצטיינים לרכוש השכלה אקדמאית.

גובה המלגה לסטודנט ללימודי תואר ראשון או תואר שני  או לימודי תעודת הוראה במוסדות המוכרים על ידי המל"ג ע"ס 10,000 ש"ח לשנה למשך עד שלוש שנים, בכפוף לעמידה בתנאים למלגה.

      

הרישום החל בתאריך 4.9.2017 והסתיים בתאריך 3.10.2017
ניתן להגיש השלמות מסמכים עד תאריך 23.10.2017


תנאי הסף:

 • ספורטאים מצטיינים - חברים בנבחרת הלאומית ייצוגית של ישראל בענפי הספורט השונים.
 • אישור חברות בנבחרת ע"י יו"ר האיגוד/ההתאחדות (ההרשמה בכפוף לאישור והמלצת יו"ר האיגוד/התאחדות).
 • מלגה ללימודים לתואר אקדמי ראשון או שני המוכרים על ידי המל"ג או ללימודי תעודת הוראה במוסד המוכר על ידי המל"ג בשנת הלימודים תשע"ח.
    

קריטריונים:

 1. בחינה עפ"י המודל הסוציו אקונומי של מפעל הפיס ומתן ניקוד בהתאם.
 2. התרומה קהילה - הספורטאים מלגאי הפיס יתרמו לקהילה 60 שעות שנתיות. השיבוץ והבקרה על נושא פעילות קהילתית תתבצע ע"י עמותת "ידידים למען הנוער והקהילה", אשר תדווח לוועדה אחת לתקופה שתוחלט. בכפוף להחלטת הפיס.

תקנון מפעל הפיס לספורטאים מצטיינים לשנת תשע"ח

 1. מפעל הפיס מזמין ספורטאים מצטיינים החברים בנבחרות הלאומיות-ייצוגיות של ישראל, להגיש בקשה לקבלת מלגה שנתית ללימודים אקדמיים למשך עד שלוש שנים, כמפורט בנוהל זה.
 2. תוקף ואופן ההגשה
  1. 2.1. ניתן להגיש בקשות לפי תקנון זה החל מיום 04.09.2017 ועד ליום 03.10.2017
  2. 2.2. על המבקש לצרף לטופס בקשה מקוון את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המופיעות באתר מפעל הפיס.
 3. תנאי הזכאות למלגה
  1. 3.1. מבקש העומד בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר, זכאי להגשת מועמדות למלגה:
   1. 3.1.1. המבקש הינו סטודנט הלומד משנת תשע"ח ואילך במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") לתואר אקדמי ראשון או שני המוכרים על ידי המל"ג או ללימודי תעודת הוראה במוסד המוכר על ידי המל"ג.
   2. 3.1.2. המבקש הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-ייצוגית של ישראל ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט.
   3. 3.1.3. המבקש מתחייב לבצע לפחות 60 שעות התנדבות לקהילה בכל שנת לימודים באמצעות עמותת "ידידים"
  2. 3.2. פעילות ההתנדבות תתבצע באמצעות עמותת 'ידידים' בלבד. על המלגאי לפעול בהתאם לנהלי עמותת ידידים כפי שמופיעים באתר העמותה, בכתובת: www.yedidim.org.il.
  3. 3.3. יובהר כי המלגה הינה שנתית ותוענק למשך עד שלוש שנים, כל עוד המלגאי עומד בתנאי הזכאות שלעיל.
  4. 3.4. יובהר כי לא תתאפשר קבלת כפל מלגות ממפעל הפיס. במידה ולמלגאי תוענק מלגה במסגרת מיזם אחר של מפעל הפיס בו ישתתף, זכאותו למלגה בהתאם לנוהל זה תבוטל והוא יחויב בהשבת מלוא כספי המלגה שקיבל בגינה.
  5. 3.5. הבחינה תתבצע עפ"י מודל הסוציו אקונומי של מפעל הפיס ועל פי החלטות חברי ועדת ספורטאים מצטיינים של מפעל הפיס.
 4. כללי
  1. 4.1. יצירת קשר עם המבקשים בנוגע לקבלת המלגה (הודעות עדכונים) תתבצע באמצעות כתובת הדוא"ל אותה הזינו המלגאים למערכת הרישום בעת הרישום.
  2. 4.2. שאלות, בירורים ופניות ניתן לבצע באמצעות מערכת הפניות של מוקד מפעל הפיס, בכתובת: https://marmanet.trustech.co.il/RegInfoIncident.aspx
  3. 4.3. מפעל הפיס יעניק למלגאים הזכאים את המלגה על בסיס הנתונים שהזינו למערכת הרישום ועל סמך הצהרת נכונותם.
  4. 4.4. למפעל הפיס שמורה הזכות לשלול את זכאותו של מלגאי, להפסיק את המשך תשלום המלגה ולדרוש חזרה את אשר הוענק במידה ותתגלה אי אמיתות בנתונים שמסר המלגאי.
  5. 4.5. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.ניתן להשלים מסמכים עד תאריך: 23.10.2017

חברי הועדה

 • מר גדעון בריקמן - יו"ר הועדה, מנכ"ל משרד פרסום בריקמן בע"מ. לשעבר, יו"ר המועצה להסדר הימורים בספורט.
 • מר אורי אפק - חבר וועדה, מנכ"ל הועד האולימפי לשעבר, עמית כבוד של הועד האולימפי, ראש המשלחת הישראלית לאולימפיאדת ברצלונה 92, פעיל בתפקידי ניהול שונים בספורט הישראלי לאורך 60 שנה.
 • ד"ר רותי פילץ-בורשטיין - חברת וועדה, מנכ"לית מכון וינגייט. לשעבר, מנהלת המרכז לרפואת ספורט ומחקר במכון וינגייט.
 • מר עובד קראוס - חבר ועדה, ממייסדי המיזם ומאושיות הספורט בארץ
 • זוהר זמירו - חבר ועדה, אתלט ישראלי המתמחה בריצות ארוכות, 4 פעמים אלוף ישראל בריצת מרתון. ייצג את ישראל באולימפיאדת לונדון ובשתי אליפויות עולם.
 • מר ארז גרניט - חבר וועדה, מנהל פרויקט מלגות.

רשימת האיגודים/התאחדויות

ההתאחדות לכדורגל בישראל
איגוד הכדורסל בישראל
איגוד הטניס בישראל
איגוד הכדורעף
איגוד הכדוריד
איגוד האתלטיקה הקלה בישראל
איגוד השחייה
איגוד ההתעמלות
איגוד טניס שולחן
איגוד הסיוף
איגוד השייט
איגוד הכרדומים
איגוד הג'ודו
איגוד ההאבקות
איגוד הרמת המשקולות
איגוד האיגרוף
איגוד הקיאקים
איגוד החתירה
ההתאחדות הסקי בישראל
ההתאחדות הישראלית לטאיקוונדו
איגוד הרגבי
ההתאחדות הקונג פו-אושו
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
איגוד הבדמינטון
איגוד הקליעה
איגוד הטריאטלון
איגוד האופניים
האגודה הישראלית לבייסבול
ההתאחדות הישראלית להוקי קרח
ההתאחדות הלאומית לספורט רכיבה
איגוד אילת