חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס איך משתתפים?

איך משתתפים?

מנוי פיס הוא מנוי למזל המאפשר אך ורק ללקוחות הרשומים כמנויים להשתתף בהגרלות שבועיות ייעודיות נושאות פרסים ולממש הטבות והנחות במוסדות תרבות, נופש ופנאי.

 
מדי שבוע מתקיימות הגרלות סגורות, רק בין המנויים של מפעל הפיס, במהלכן הם זוכים בעשרות אלפי פרסים כספיים. הסכומים הגבוהים מוגרלים בין המנויים בשיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN), כך שהפרס הראשון והפרס השני מחולקים בטוח בין המנויים (ותמיד יהיו בהם זוכים), ולא עוברים להגרלות הבאות. 
  

מספר המזל שלך

 
כל אדם המצטרף כמנוי למפעל הפיס בוחר עם הצטרפותו מספר מזל אישי המורכב מ-6 ספרות. מספר זה מלווה כל מנוי ומאפשר לו להשתתף באופן קבוע בכל ההגרלות של מנוי פיס.
 

הפרסים בהגרלות

 

הגרלות מנוי פיס נערכות 5 פעמים בחודש.
מדי חודש זוכים 52 מנויים בפרסים כספיים בגובה של 50,000 ₪ ועד 1.5 מיליון ₪. בנוסף - 10 מנויים זוכים מדי חודש במכונית, 75 מנויים זוכים מדי חודש ב-10,000 ₪. פרסים אלו וכן הגרלת הבונוס החודשית, בה מוגרלות 25 חופשות זוגיות בניו יורק ו-75 חופשות זוגיות בברצלונה, מוגרלים בשיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN).
 
בנוסף - זוכים מדי חודש  עוד עשרות אלפי מנויים בפרסים כספיים בגובה של עד 5,000 ₪. 
 
למידע נוסף ראו את טבלת מבנה סל הפרסים.
 

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

7 ימים

תתקיים ב-22/11/2018

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד