חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס איך משתתפים?

איך משתתפים?

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

מנוי פיס הוא מנוי למזל המאפשר אך ורק ללקוחות הרשומים כמנויים להשתתף בהגרלות שבועיות ייעודיות נושאות פרסים ולממש הטבות והנחות במוסדות תרבות, נופש ופנאי.

 
מדי שבוע מתקיימות הגרלות סגורות, רק בין המנויים של מפעל הפיס, במהלכן הם זוכים בעשרות אלפי פרסים כספיים. הסכומים הגבוהים מוגרלים בין המנויים בשיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN), כך שהפרס הראשון והפרס השני מחולקים בטוח בין המנויים (ותמיד יהיו בהם זוכים), ולא עוברים להגרלות הבאות. 
  

מספר המזל שלך

 
כל אדם המצטרף כמנוי למפעל הפיס בוחר עם הצטרפותו מספר מזל אישי המורכב מ-6 ספרות. מספר זה מלווה כל מנוי ומאפשר לו להשתתף באופן קבוע בכל ההגרלות של מנוי פיס.
 

הפרסים בהגרלות

 

הגרלות מנוי פיס נערכות 5 פעמים בחודש.
מדי חודש זוכים 52 מנויים בפרסים כספיים בגובה של 50,000 ₪ ועד 1.5 מיליון ₪. בנוסף - 10 מנויים זוכים מדי חודש במכונית משפחתית, 75 מנויים זוכים מדי חודש ב-10,000 ₪. פרסים אלו וכן הגרלת הבונוס החודשית, בה מוגרלות 75 חופשות זוגיות בברצלונה, מוגרלים בשיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN).
 
בנוסף - זוכים מדי חודש  עוד עשרות אלפי מנויים בפרסים כספיים בגובה של עד 5,000 ₪. 
 
בשנת 2009 זכו למעלה מ-7,500 מנויים בטלוויזיות LCD בגדלים של עד "52, כ-1,400 מנויים זכו במחשבים ניידים (DELL), כ-4,100 מנויים זכו בקונסולות משחקי  Nintendo WII, כ- 2,500 מנויים זכו בקונסולות משחקים Sony Play Station 3, כ-6,200 נגני iPod Touch ועוד ועוד...
 
למידע נוסף ראו את טבלת מבנה סל הפרסים.
 

איך מתקיימת ההגרלה

  

הגרלות מנוי פיס מתבצעות באמצעות מכונת כדורים (המזכירה את מכונת הגרלות הלוטו), בה עולים (עבור הפרס הראשון, השני והגרלת הבונוס) בגורל 6 כדורים ממסופרים, היוצרים ביחד רצף של מספר בן 6 ספרות. במקרים בהם עולה בגורל רצף מספרי שאינו שייך למנוי פעיל מוחזרים הכדורים וההגרלה נערכת שוב עד שעולה בגורל מספר בן 6 ספרות השייך למנוי פעיל. מנוי זה הוא הזוכה בפרס.
 
למידע נוסף ראו את מצגת ההסבר כיצד מתקיימת הגרלת מנוי פיס.

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

מחר

ההגרלה תתקיים ב-25/04/2017

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.