חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס עדכון פרטים ומידע על שיטת החיוב

עדכון פרטים ומידע על שיטת החיוב

עדכון פרטים

 
מנוי פיס המבקש לשנות פרטים המחייבים את חתימת המנוי (עפ"י תקנון הגרלות מנוי פיס) - שם מנוי, מספר מנוי, מספר זהות של המנוי, פרטי בנק לחיוב ולזיכוי ו/או -פרטי בנק לזיכוי בלבד, נדרש לשלוח טופס בקשה חתום.
 
על מנת לשנות פרט כלשהו של מנוי פיס, מצורפים כל הטפסים לשינוי פרטים, לכל שינוי טופס משלו.
 
עליכם למלא את הפרטים המבוקשים בטופס הרלוונטי לשינוי המבוקש, לחתום על הטופס ולשלוח למחלקת שירות לקוחות, בדואר ל:
מפעל הפיס - שירות לקוחות
רח' הפטמן 3
תל אביב, 67010
 
החתימה על טופס הבקשה לשינוי  פרטים היא חובה, נא לא לשלוח טפסים בדואר אלקטרוני  (Email).
טפסים ללא חתימה לא יטופלו.


 

למשלמים בכרטיס אשראי

 
התשלום יתבצע אחת לחודש, במועד חיוב כרטיס האשראי. חשבונך יחויב עבור ההגרלות שהתקיימו בחודש שעבר.

 

תשלום לתקופה קצובה

 

  • ניתן לשלם בתשלום מראש ולהשתתף ב-30 או ב-60 הגרלות.
  • הגרלה אחת חינם תוענק למשלמים מראש ל- 30 הגרלות.
  • 2 הגרלות חינם יוענקו למשלמים ל- 60 הגרלות.
     

מוקד שירות הלקוחות

 
לבירור ניתן להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-6940177,
בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00
ובימי ו' 8:00 – 12:30.
 

עלות הצטרפות למנוי פיס

 

המחיר להגרלה הוא 12 ₪ ובחיוב חודשי 60 ₪.

החיוב הראשון יכלול באופן חד פעמי, חיוב בגין ההגרלות בהן השתתף המנוי, עד לחיוב החודשי הראשון. כך, שבאופן חד פעמי הוא יהיה גבוה יותר מ-60 ₪.
 

למשלמים בהוראת קבע

 
בכל יום ראשון לחודש, יחויב חשבונך עבור ההגרלות המתקיימות בין ה-15 של אותו חודש ועד ה-14 של החודש שלאחריו.

החיוב הראשון בהוראת קבע, כולל באופן חד-פעמי, חיוב בגין ההגרלות בהן השתתף המנוי, עד לחיוב החודשי הראשון, בנוסף לחיוב החודשי השוטף, כך שבאופן חד פעמי הוא יהיה גבוה יותר מהחיוב החודשי הרגיל בסך 60 ₪.

 

קבצים להורדה

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד