חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס שיטת הזכייה המובטחת

שיטת הזכייה המובטחת

שיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN) הנהוגה בהגרלות מנוי פיס מבטיחה כי מדי שבוע בטוח יהיו זוכים בפרס הראשון, בפרס השני, בפרס השלישי ובהגרלת הבונוס (הנערכת בסוף החודש).

 
שיטת "הזכייה המובטחת" (MUST WIN) הנהוגה בהגרלות מנוי פיס מבטיחה כי מדי שבוע יהיו בטוח זוכים בפרס הראשון, בפרס השני, בפרס השלישי ובהגרלת הבונוס, והפרסים לא יעברו להגרלה הבאה.
  
עם ההצטרפות למנוי פיס, בוחר המנוי מספר מזל אישי בן 6 ספרות (או נותן למחשב לבחור עבורו), ומספר זה מלווה אותו בכל הגרלה. מרגע ההצטרפות, אין צורך לרכוש כרטיסים או לזכור את מועדי ההגרלות. ההגרלות מתקיימות מדי שבוע ומשתתפים בהן כל מספרי המזל הפעילים באופן אוטומטי.
 
העובדה כי ההגרלות מתקיימות אך ורק בין מנויים פעילים, מגדילה משמעותית את סיכויי הזכייה.
 
הודות לשיטת ההגרלה הייחודית, זוכים בטוח מדי חודש 52 מנויים בפרסים כספיים שנעים מ-50,000  ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ (פרס ראשון), 10 מנויים זוכים בטוח במכונית אופל קורסה חדשה (פרס שני), 75 מנויים זוכים בטוח ב-10,000 ₪ ו-75 מנויים זוכים בטוח בחופשה זוגית בת חמישה ימים בברצלונה ו-25 מנויים זוכים בטוח בחופשה זוגית בת תשעה ימים בניו יורק.
 

קישורים נוספים

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד