חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 55/2015

לתאריך 26/11/2015

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 50,000 ₪
045107045992138352170438176615
219703256702277000320326362276
387390424838439706469496500685
533218557282615686639788711992
752535756806767333838707881941
885735911317962751965436966966
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
527663814646   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שלישי 5,000 ₪
#22345#53543#56098#56562#56805
#77380    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 1,000 ₪
##1813##4351   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 100 ₪
###443###449   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 50 ₪
###112###257###494###522###681
###725    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 25 ₪
####37####76   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 11 ₪
#####3#####5   
כרטיסי מנוי אלה זכו בהגרלה חודשית 4 לילות ברצלונה
004561006544021484033719038911
040868055347064780100708112495
112978163698165979181059203055
242015265423266313283475287677
330649334225335155337482345029
347084394452396951397019402898
421544435903451766455937464949
487516490948494667496332508076
515250515367540289561644567035
568757574797581452591667602051
624427649454658714668163693863
700708709670713914718782722678
723730773384782245790878794035
819377820429824123832559863235
874681881454886685942067990140
     

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

4 ימים

ההגרלה תתקיים ב-03/12/2015

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5788 שפורסם ביום 26.3.2008, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.