חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
באפשרותך לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך

 

תוצאות הגרלה מס' 08/2018

לתאריך 15/02/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
050123333198496056496180525846
851997    
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
056769562809   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
019303020690082925136988316918
382455478847518266592805662595
706127740515767847808670843603
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#06978#20309#28930#45534#47385
#63102    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##3186##8542   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###344###672   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###078###567###602###623###629
###909    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####04####14   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####4#####8   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

היום

תתקיים ב-20/02/2018

קובץ תוצאות ההגרלה

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד