חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 29/2016

לתאריך 23/06/2016

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 125,000 ₪
033306124707125608182144214453
240223275661344030669624843058
879237912179   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
721038751668   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
050600060343102323160178174014
200748223119237170257342305931
400865426228556026714939940615
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#05132#20369#22061#22146#29395
#96475    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##0216##4481   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###055###712   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###047###067###226###313###385
###935    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####04####17   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####1#####8   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

5 ימים

ההגרלה תתקיים ב-30/06/2016

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח.
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.