חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 50/2014

לתאריך 30/10/2014

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 50,000 ₪
016442027055043536131247226888
273477288406328628340084355537
373823384478396950413243485213
514540547366565822576698602482
622558670334736794769555791470
792245825638912230917680957080
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה 1.4
128736789405   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שלישי 5,000 ₪
#03847#18307#23415#42254#43474
#43814    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 1,000 ₪
##2305##2593   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 100 ₪
###036###104   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 50 ₪
###004###021###456###637###669
###689    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 25 ₪
####49####65   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 11 ₪
#####1#####8   
כרטיסי מנוי אלה זכו בהגרלה חודשית חופשה ונופש זוגי בברצלונה
013273027009029548061277061752
071713073018081051112165112206
128873131766139567176936178721
192051194491202756259477260573
269525271319291368304819330367
336767339975352272358291376320
386248410374411155441345446888
451385459872467281468311494051
501767502862507147507705530943
541084558905570203577524597328
600433619136628917654975687632
699842706004720172734002739742
741353743385743636771594782734
796432801159834278847589865016
867975882028890617913826915219
     

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

6 ימים

ההגרלה תתקיים ב-06/11/2014

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5788 שפורסם ביום 26.3.2008, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.