חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 40/2014

לתאריך 28/08/2014

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 50,000 ₪
003066056320113016117409124475
126429151143178940215928235862
278789311994383496389860399928
400258401764448786473277613083
625234631606645015678934697322
762131787356810904852396975141
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה 1.4
216477346108   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שלישי 5,000 ₪
#17738#26564#34659#58736#58878
#74716    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 1,000 ₪
##6570##6599   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 100 ₪
###262###412   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 50 ₪
###013###050###507###560###766
###969    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 25 ₪
####20####50   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 11 ₪
#####2#####5   
כרטיסי מנוי אלה זכו בהגרלה חודשית 4 לילות ברצלונה
016239016312020799025827044349
055155071605074501101343111541
141073144031145269160218171959
172852188353190852190997193259
209117223702258039263165277662
278506296970309052314979331055
339715362603370395370641375751
378711389838393580411519480520
500482501046508723509666518764
533865550878551823562075567763
572623608823623863636982644210
661776663771706259708159715960
732561743847750961783786798316
802797813919825452830134831162
862818867454899822983125993785
     

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

6 ימים

ההגרלה תתקיים ב-04/09/2014

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5788 שפורסם ביום 26.3.2008, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.