חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 35/2015

לתאריך 30/07/2015

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 50,000 ₪
012181020962028626065993098397
126200154709191620206593258387
292964338592528275571339653971
655143666607672333685346698654
701512735582740893786701834437
859652886739892254892690946264
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה 1.4
734323873204   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שלישי 5,000 ₪
#05277#27706#40059#63535#68315
#69884    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 1,000 ₪
##0359##7232   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 100 ₪
###244###910   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 50 ₪
###048###346###710###714###855
###873    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 25 ₪
####19####66   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 11 ₪
#####1#####8   
כרטיסי מנוי אלה זכו בהגרלה חודשית 4 לילות ברצלונה
014359017454031245034628050240
050505088902115881117815123128
157475178016191115199451201277
204901204920205246208860212863
217604237410237452238871261310
265340267473268262277747279969
284196284672292479306519309613
334868338793351505352048354219
367050376026421450439447460851
461128479827481166504954505215
508487510576611857612867620220
653261672712677804698123721660
757189765959782674791226801313
806603867723885487892619901388
954761955065972724986683993015
     

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

2 ימים

ההגרלה תתקיים ב-06/08/2015

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5788 שפורסם ביום 26.3.2008, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.