חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 40/2015

לתאריך 27/08/2015

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 50,000 ₪
002841017984074567148679171672
175234179090181069182542188179
196840218182296150310830322606
356354360058371917393028395769
431539510189549313580856613310
614812771632829850894560921592
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה 1.4
473120526096   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שלישי 5,000 ₪
#50400#58252#59197#68850#72534
#90041    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 1,000 ₪
##5520##6482   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 100 ₪
###454###612   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 50 ₪
###099###464###494###628###659
###811    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 25 ₪
####15####68   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 11 ₪
#####0#####8   
כרטיסי מנוי אלה זכו בהגרלה חודשית 4 לילות ברצלונה
023675032994036304044808060593
076516078468098520109874128831
129843132959149400157461161230
172450186741206327222636246475
273138308373309732319273323558
330076330102348441364761370749
381483430052432488450308454885
476576476963477720510259513821
519438539817543662552342557855
570290570782581974587233617287
627886668871669199712157713455
719188720005727565743012759950
783495785945798905809881837425
851929855204863719864424868023
874812896083955086956512969414
     

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

היום

ההגרלה תתקיים ב-03/09/2015

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5788 שפורסם ביום 26.3.2008, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.