חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
רוצה לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך?
רוצה להירשם לשירות RSS לקבלת תוצאות ההגרלה באופן אוטומטי למחשב?
 

תוצאות הגרלה מס' 49/2016

לתאריך 25/10/2016

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 125,000 ₪
014506101957123273203128290948
516712563766586535647594682660
768491801835   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
810056992310   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
120073275825307325310752312814
329166500659561989644758664913
669111705005720112727681797891
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#11540#43704#49861#70244#87681
#92575    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##1558##7941   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###463###931   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###043###298###309###479###739
###978    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####18####58   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####2#####7   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

מחר

ההגרלה תתקיים ב-27/10/2016

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס
אראלה, תתקשרי אלי!
מדי חודש מקבלים עשרות מנויי פיס מאושרים שיחת טלפון, המבשרת להם על זכייה בפרסים כספיים של עד 1,500,000 ₪!

רוצים לשמוע ולראות את אראלה מתקשרת לזוכים?

קובץ תוצאות ההגרלה

במידה ועל גבי המחשב שלך לא מותקנת תוכנה התומכת בפורמט לצפייה, לחץ כאן

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח.
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.