חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס מנוי פיס - סל הפרסים

מנוי פיס - סל הפרסים

שלחהדפסאאאגודל טקסט:

כשמשאירים פתח למזל, הוא מגיע. לפעמים הוא מופיע כפרס קטן ולפעמים הוא בא בגדול. לפעמים בזמן ולפעמים לוקח לו זמן - אבל תמיד הוא בא בהפתעה.


 

איזה מזל יש למנוי הפיס?

אופל קורסה 1.4

טבלת סל הפרסים

רמת הפרסמס' כרטיסים זוכיםסכום / שווי הפרססה"כ סכוםמס' משיכותמס' הספרות
פרס ראשון
בהגרלה הראשונה בחודש
11,500,000 ₪1,500,000 ₪1כל 6 הספרות
פרס ראשון
בהגרלה השנייה בחודש
3500,000 ₪1,500,000 ₪3כל 6 הספרות
פרס ראשון
בהגרלה השלישית בחודש
6250,000 ₪1,500,000 ₪6כל 6 הספרות
פרס ראשון
בהגרלה הרביעית בחודש
12125,000 ₪1,500,000 ₪12כל 6 הספרות
פרס ראשון
בהגרלה החמישית בחודש
3050,000 ₪1,500,000 ₪30כל 6 הספרות
פרס שני
מכונית משפחתית
2130,000 ₪ º260,000 ₪ º2כל 6 הספרות
פרס שלישי1510,000 ₪150,000 ₪15כל 6 הספרות
פרס רביעי36*5,000 ₪180,000 ₪65 סופיות
פרס חמישי120*1,000 ₪120,000 ₪24 סופיות
פרס שישי1,200*100 ₪120,000 ₪23 סופיות
פרס שביעי3,600*50 ₪180,000 ₪63 סופיות
פרס שמיני12,000*25 ₪300,000 ₪22 סופיות
פרס תשיעי120,000*11 ₪1,320,000 ₪21 סופית
הגרלת הבונוס החודשית75חופשה ונופש זוגי בברצלונה75כל 6 הספרות

* הערכה סטטיסטית.
º הפרס השני, מכונית משפחתית אופל קורסה 1.4 - עלות בקרוב (כולל גילום).

איך מחולק הפרס הראשון?

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס עומד על 1.5 מיליון ₪ ומתחלק באופן שונה מדי שבוע:

 • בהגרלה הראשונה בכל חודש
  נולד באופן קבוע מיליונר חדש - עם 1.5 מיליון ₪
   
 • בהגרלה השנייה בכל חודש
  זוכים בטוח 3 מנויים ב- 500,000 ₪ כל אחד
   
 • בהגרלה השלישית בכל חודש
  זוכים בטוח 6 מנויים ב- 250,000 ₪ כל אחד
   
 • בהגרלה הרביעית בכל חודש
  זוכים בטוח 12 מנויים ב- 125,000 ₪ כל אחד
   
 • בהגרלה החמישית בכל חודש
  זוכים בטוח 30 מנויים ב- 50,000 ₪ כל אחד

הגרלות נוספות

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח.
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.