חיפוש
מפעל הפיס בזכות הפיס כולנו זוכים בפיס

כולנו זוכים בפיס

כולנו זוכים בפיס - זהו העיקרון המנחה את פעילותו הענפה של מפעל הפיס מיום היווסדו.

 
כל רווחי מפעל הפיס מוחזרים לקהילה, חלקם כפרסים לזוכים וחלקם מוקצים לרשויות המקומיות בישראל ומשמשים להקמת פרויקטים לרווחת הקהילה ולשיפור איכות חיי התושבים.
 
במשך כל שנות קיומו, הקים מפעל הפיס, בזכות לקוחותיו, מאות אלפי מבנים ופרויקטים למען הקהילה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, הספורט, התרבות, האמנות ואיכות הסביבה.
 
מיום הקמתו השקיע מפעל הפיס למעלה מ- 23 מיליארד ₪ בפרויקטים שונים למען הקהילה ועדין מהווה את מקור תקציבי כמעט בלעדי להקמת פרויקטים ציבוריים ברשויות המקומיות.