חיפוש
מפעל הפיס בזכות הפיס

כולנו זוכים בפיס - זהו העיקרון המנחה את פעילותו הענפה של מפעל הפיס מיום היווסדו.

 
כל רווחי מפעל הפיס מוחזרים לקהילה, חלקם כפרסים לזוכים וחלקם מוקצים לרשויות המקומיות בישראל ומשמשים להקמת פרויקטים לרווחת הקהילה ולשיפור איכות חיי התושבים.
 
במשך כל שנות קיומו, הקים מפעל הפיס, בזכות לקוחותיו, מאות אלפי מבנים ופרויקטים למען הקהילה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, הספורט, התרבות, האמנות ואיכות הסביבה.
 
מיום הקמתו השקיע מפעל הפיס למעלה מ- 23 מיליארד ₪ בפרויקטים שונים למען הקהילה ועדין מהווה את מקור תקציבי כמעט בלעדי להקמת פרויקטים ציבוריים ברשויות המקומיות.
 

איך מחולק הכסף

משנת 2000 החל מפעל הפיס להקצות משאבים לרשויות המקומיות בהתאם לכללי "מורה הדרך" – אמות מידה להקצאת כספים לרשויות המקומיות בישראל.

אמות מידה

תחומי סיוע

100% מרווחי מפעל הפיס מוחזרים לקהילה, חלק כפרסים לזוכים וחלק מוקצים לכל הרשויות המקומיות בישראל ומשמשים להקמת פרויקטים לרווחת הקהילה ולשיפור איכות חייהם של התושבים.

תחומי סיוע
כחוט השזור בחייו של האזרח, כך מלווה מפעל הפיס את תושבי ישראל מרגע לידתם ועד הגיעם לגיל הזהב. משאביו של מפעל הפיס מופנים לכל מעגלי ותחומי החיים: החל בהקמת בתי יולדות, טיפות חלב, גני ילדים, בתי ספר ומרכזים קהילתיים לבני נוער, דרך הקמת מבני תרבות והכשרת פארקים ירוקים וכלה בבניית מרכזי ומועדוני פיס לגיל הזהב.

אם ברצונכם לדעת כמה השקיע מפעל הפיס בישוב שלכם, או בישובים אחרים, בחרו את שם הרשות המקומית ואת תחום הסיוע.
למידע מפורט יותר אודות המענקים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס.
היכל התרבות מעלות תרשיחא

דוחות ומידע

מענקים מאושרים

אמות מידה לסיוע