חיפוש

מחיר

20 ₪

פרס ראשון

200,000 ₪

מספר כרטיסים בסדרה

1,000,000

סיכויי הזכייה

בפרס הראשון במשחק זה הינם

1 ל- 500,000

בפרס השני במשחק זה הינם

1 ל- 200,000

בפרס כלשהו במשחק זה הינם

1 ל- 4.12

סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק:
  • בכל כרטיס קבוצה של 3 "מספרי המזל" וקבוצה של 6 "המספרים שלי".
  • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל" וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
  • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלי" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
  • כל מספר בקבוצת "המספרים שלי" המופיע גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
  • אפשר לזכות עד 6 פעמים בכרטיס אחד

טבלת מבנה סל הפרסים

סכום הפרסמספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
20 100,000
30 40,000
40 40,000
50 16,000
60 15,000
100 12,000
120 10,000
200 7,000
300 1,000
600 1,000
1,000 550
2,000 300
10,000 5
200,000 2
סה"כ242,857
  • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
  • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
  • אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
  • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים