תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 04/2020

מיום חמישי 23 בינואר 2020
12 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 125,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

125,000 ₪
 1. 008821
 2. 122710
 3. 195270
 4. 195647
 5. 209757
 6. 212559
 7. 479929
 8. 542620
 9. 586908
 10. 668554
 11. 720114
 12. 818734

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 529915
 2. 708573

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 086242
 2. 184718
 3. 187258
 4. 189468
 5. 428763
 6. 549797
 7. 582134
 8. 586963
 9. 618282
 10. 689320
 11. 765647
 12. 779390
 13. 894776
 14. 974690
 15. 997397

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #38675
 2. #59498
 3. #67220
 4. #71221
 5. #84034
 6. #93194

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##3733
 2. ##6778

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###404
 2. ###553

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###034
 2. ###035
 3. ###038
 4. ###110
 5. ###126
 6. ###166
 7. ###189
 8. ###198
 9. ###224
 10. ###236
 11. ###238
 12. ###250
 13. ###254
 14. ###271
 15. ###288
 16. ###298
 17. ###318
 18. ###350
 19. ###351
 20. ###375
 21. ###379
 22. ###407
 23. ###411
 24. ###425
 25. ###457
 26. ###502
 27. ###507
 28. ###510
 29. ###530
 30. ###538
 31. ###544
 32. ###546
 33. ###550
 34. ###554
 35. ###559
 36. ###562
 37. ###572
 38. ###601
 39. ###606
 40. ###607
 41. ###620
 42. ###711
 43. ###760
 44. ###844
 45. ###845
 46. ###896
 47. ###910
 48. ###922
 49. ###929
 50. ###931
 51. ###939
 52. ###950
 53. ###955
 54. ###970

 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.