תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 29/2019

מיום שלישי 25 ביוני 2019
12 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 125,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

125,000 ₪
 1. 060931
 2. 161265
 3. 283503
 4. 486097
 5. 591137
 6. 596937
 7. 731995
 8. 738153
 9. 768272
 10. 834461
 11. 841718
 12. 961124

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 048841
 2. 139201

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 049230
 2. 138892
 3. 241059
 4. 278720
 5. 285565
 6. 372779
 7. 453180
 8. 527246
 9. 611305
 10. 645599
 11. 680813
 12. 737542
 13. 865153
 14. 871089
 15. 920235

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #12825
 2. #35789
 3. #52722
 4. #78281
 5. #82132
 6. #91521

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##3717
 2. ##5926

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###638
 2. ###647

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###354
 2. ###453
 3. ###664
 4. ###837
 5. ###907
 6. ###927

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####25
 2. ####97

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####1
 2. #####7

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.