תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 08/2019

מיום חמישי 21 בפברואר 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 189413
 2. 435237
 3. 785614
 4. 822865
 5. 850430
 6. 918621

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 657656
 2. 953320

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 026535
 2. 077193
 3. 110610
 4. 120559
 5. 127334
 6. 130742
 7. 140378
 8. 290587
 9. 379711
 10. 417238
 11. 540457
 12. 624101
 13. 778548
 14. 808392
 15. 924772

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #15334
 2. #24927
 3. #45446
 4. #73808
 5. #82061
 6. #83234

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##3897
 2. ##5628

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###358
 2. ###642

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###160
 2. ###401
 3. ###443
 4. ###470
 5. ###607
 6. ###978

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####13
 2. ####36

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####0
 2. #####5

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
הכניסו עכשיו את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הסלולארי שלכם
וקבלו שני שוברי קפה ומאפה מתנה
(למסמנים את שתי הקוביות וממלאים כתובת מלאה למשלוח דואר)
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.