תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 42/2019

מיום חמישי 12 בספטמבר 2019
3 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

500,000 ₪
 1. 285311
 2. 414383
 3. 520453

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 193580
 2. 326937

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 134076
 2. 188528
 3. 250308
 4. 271430
 5. 321885
 6. 381158
 7. 524021
 8. 532627
 9. 671084
 10. 789945
 11. 825708
 12. 868980
 13. 882512
 14. 885138
 15. 932146

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #06096
 2. #18970
 3. #32856
 4. #50282
 5. #66598
 6. #83885

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##7604
 2. ##8471

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###336
 2. ###641

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###025
 2. ###035
 3. ###041
 4. ###076
 5. ###085
 6. ###087
 7. ###097
 8. ###098
 9. ###106
 10. ###118
 11. ###122
 12. ###123
 13. ###132
 14. ###141
 15. ###180
 16. ###192
 17. ###224
 18. ###241
 19. ###243
 20. ###244
 21. ###256
 22. ###265
 23. ###282
 24. ###336
 25. ###340
 26. ###341
 27. ###342
 28. ###350
 29. ###385
 30. ###408
 31. ###446
 32. ###522
 33. ###553
 34. ###576
 35. ###588
 36. ###603
 37. ###651
 38. ###670
 39. ###682
 40. ###684
 41. ###772
 42. ###784
 43. ###873
 44. ###906
 45. ###911
 46. ###918
 47. ###924
 48. ###928
 49. ###929
 50. ###930
 51. ###935
 52. ###951
 53. ###965
 54. ###990

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.