חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס בקשה להצטרפות למנוי פיס

בקשה להצטרפות למנוי פיס

רק מנויי הפיס משתתפים באופן קבוע ב-5 הגרלות בכל חודש, ויכולים לזכות בכל הגרלה בפרסים
של עד 1.5 מיליון ₪ עם סיכויי זכייה גבוהים במיוחד.

 
הפרסים הראשונים מחולקים תמיד בשיטת "הזכייה המובטחת".
 

  • פרטים אישיים:

  • בחר מין
  • פרטי יצירת קשר:

  • כתובת:

  • יש להתחיל להקליד את שם הרחוב ולבחור מרשימה נפתחת. במידה וביישוב לא קיימים שמות רחובות, יש לכתוב בשדה את שם היישוב בשנית

  • CAPTCHA code image
    Speak the codeChange the code
     

*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

7 ימים

תתקיים ב-22/11/2018

הנחיות כלליות ותקנון

אופן התשלום

עלות חודשית של מנוי פיס - 60 ₪.

למשלמים בכרטיס אשראי:
התשלום יתבצע אחת לחודש במועד חיוב כרטיס האשראי. חשבונך יחויב עבור ההגרלות שהתקיימו בחודש שעבר.
החיוב הראשון יכלול באופן חד פעמי חיוב בגין ההגרלות שבהן השתתף המנוי עד לחיוב החודשי הראשון ולכן יהיה באופן חד פעמי גבוה יותר מן החיוב החודשי הרגיל של 60 ₪.