Sweetie

מחיר
5
פרס ראשון
5,000
מספר כרטיסים בסדרה
1,000,000
סיכויי הזכיה
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
100,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס השני במשחק זה הינם
1,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
3.46
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • יש לגרד את הציפוי ולחשוף את 4 הסמלים המודפסים תחתיו.
 • אם 3 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בפרס הרשום בתיבת הפרס.
 • אם 4 מתוך 4 הסמלים זהים – זכית בסכום כפול מסכום הפרס הרשום בתיבת הפרס.
סכום הפרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. סכום הפרס
  5
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  200,000
 2. סכום הפרס
  10
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  65,000
 3. סכום הפרס
  15
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  10,000
 4. סכום הפרס
  20
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  5,000
 5. סכום הפרס
  25
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  6,000
 6. סכום הפרס
  100
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  1,000
 7. סכום הפרס
  200
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  1,000
 8. סכום הפרס
  350
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  1,000
 9. סכום הפרס
  5,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  10
סה"כ
סה"כ
289,010
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים