תקנון הגרלת חישגד

ביום ההנפקה של כל סדרה, יפרסם מפעל הפיס ברבים הודעה לציבור.

ההודעה כוללת את כמות הכרטיסים, הרכב סל הפרסים ועוד.

משחק החישגד הושק בישראל בשנת 1979

יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

ילקוט פרסומים מספר: 5400
מיום 31 במאי 2005