פניה לאיתור מועמדות/ים לתפקיד יועמ"ש ומנהל היחידה המשפטית במפעל הפיס

מפעל הפיס פונה בהליך לאיתור מועמדים לתפקיד יועמ"ש ומנהל היחידה המשפטית אשר כולל, בין היתר, אחריות ניהולית כוללת לכל העבודה המשפטית לרבות ניהול היחידה המשפטית ומתן יעוץ משפטי שוטף כולל להנהלת המפעל וליחידות המפעל השונות.

מקום העבודה: משרדי מפעל הפיס.

היקף המשרה: מלאה כעובד מפעל הפיס בהתאם לחוזה העסקה אישי עד לתקופה של חמש שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות במצטבר.

תנאי כשירות הכרחיים:

 1. תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בעל תואר שקול שהוכר על ידי האגף להערכת תארים במשרד החינוך.
 2. בעל רישיון בתוקף מטעם לשכת עורכי הדין.
 3. בעל ותק של 10 שנים כעורך דין.
 4. בעל ניסיון במהלך עשר (10) השנים האחרונות בכל אחד מן הסעיפים הבאים:
  1. בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות כיועמ"ש ראשי או כמנהל/ת מחלקה משפטית בארגון מסחרי או ציבורי גדול או בעל ניסיון כשותף במשך 5 שנים במשרד עו"ד פרטי;
   מובהר כי המונח "ארגון מסחרי או ציבורי גדול" משמעו ארגון או גוף שהוצאותיו המשפטיות נכון לשנת 2017 או לשנת 2018 עמדו על 1 מלש"ח, (לפני מע"מ), ו/או חברה ממשלתית בדירוג 7 ומעלה ו/או תאגיד סטטוטורי שהיקף המחזור הכספי השנתי שלו עומד על 250 מיליון ₪ בשנה ו/או חברה ציבורית בעלת היקף המחזור הכספי השנתי של 250 מיליון ₪ ומעלה.
   מובהר כי המונח "משרד עו"ד פרטי" משמעו משרד המונה לפחות 25 עורכי דין פעילים במועד הגשת המועמדות.
  2. בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות כעו"ד בשלושה מתחומי המשפט הבאים לפחות: מקרקעין ונדל"ן, מכרזים והתקשרויות, ממשל תאגידי, ליטיגציה, קניין רוחני ומשפט מסחרי.
  3. בעל ניסיון מצטבר של 3 שנים לפחות בניהול צוות משפטי או בניהול תחומי משפט שונים באמצעות שני משרדי עו"ד לפחות, במקביל, במיקור חוץ.
   מובהר כי "צוות משפטי" משמעו 5 עובדים לפחות חוץ מהמועמד עצמו, שהנם עורכי דין או מתמחים.
 5. לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

יתרונות:

 1. ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר;
 2. ניסיון בניהול משא ומתן;
 3. ניסיון במגוון תחומי משפט;
 4. ניסיון בעבודה מול דירקטוריון והנהלה בכירה.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 19/9/2019 עד השעה 00:00 (בלילה שבין חמישי לשישי).

הגשת המועמדות תהא באמצעות משלוח מייל לכתובת paislaw@pais.co.il עד המועד האמור אליה יצורף טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד יועמ"ש" (להלן: "השאלון"), אשר ניתן להורידו בכתובת
https://www.pais.co.il/download/files/Attorney_General_Questionnaire.docx, כשהוא מלא וחתום, קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור. הגשת מועמדות ללא צירוף השאלון כשהוא מלא וחתום לא תידון.

ועדת האיתור תהא רשאית לפנות מיוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שהוסמך על ידה, אל מועמדים פוטנציאליים על מנת שאלה יגישו מועמדותם לתפקיד. כמו כן, ועדת האיתור תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לזמן מועמדים לראיונות, לפנות לממליצים, לפנות למועמדים לבירורים, הבהרות, השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים - והכל בהתראה קצרה.

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.